Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Kukuřice MON 89034 × NK603 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevKukuřice MON 89034 × NK603 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaMONSANTO ČR s.r.o Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i. Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž‚ s.r.o.‚
Místo podnikání (sídlo)MONSANTO - Londýnské nám. 856/2‚ 639 00 Brno VÚRV - Drnovská 507‚ 161 06 Praha 6 – Ruzyně ZVÚ - Havlíčkova 2787‚ 767 01 Kroměříž
Identifikační číslo (IČ)MONSANTO - 63677628 VÚRV - 00027006 ZVÚ - 46904841
Specifikace GMOHybrid MON 89034 × NK603 vznikl křížením dvou geneticky modifikovaných rodičovských linií MON 89034 a NK603. Osivo hybridů F1 generace tímto zdědilo z MON 89034 vlastnost rezistence proti škůdcům z řádu motýlů (Lepidoptera), v našich podmínkách proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis Hübner). Z NK603 pak byla zděděna vlastnost tolerance vůči glyfosátu, jenž je účinnou látkou herbicidu Roundup.
Specifikace genetické modifikaceRodičovské linie byly vyvinuty pomocí transformačního systému bakterie Agrobacterium tumefaciens (MON 89034) a mikrobalistickou metodou (NK603).
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedenými geneticky modifikovanými organismy lze jen způsobem popsaným v žádostech čj. 3880/ENV/09 a v rozhodnutí MŽP čj. 3880/ENV/09, čj. 5992/ENV/09 a v rozhodnutí MŽP čj. 5992/ENV/09, čj. 6911/ENV/09 a v rozhodnutí MŽP čj. 6911/ENV/09.
Kategorie rizika
Účel nakládáníPlánované polní pokusy s geneticky modifikovanou kukuřicí MON 89034 × NK603 jsou určeny pro získání údajů pro hodnocení základních agronomických parametrů testované kukuřice. Budou porovnávány způsoby herbicidní regulace plevelů‚ hodnocena bude úroveň ochrany insekt-rezistentní kukuřice vůči v ČR nejdůležitějšímu škůdci kukuřice‚ zavíječi kukuřičnému. Pokusy zároveň umožní ověření koncepce potenciálního využití tzv. kombinovaných hybridů MON 89034 × NK603 v podmínkách České republiky a demonstraci kombinovaných materiálů GM kukuřice.
Požadavky na označeníNa veškerých obalech s materiálem GM kukuřice‚ včetně přepravních‚ bude uvedeno označení „Není určeno k pěstování ani ke konzumaci či zkrmení” a bude uveden jednoznačný identifikační kód (podle databáze OECD‚ Biotrack): MON-89Ø34-3 × MON ØØ6Ø3-6
Datum vzniku oprávnění04/29/2009
Doba platnosti oprávnění2 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2011
Příloha (rozhodnutí):oer-zaverecna_zprava_Monsanto_3880ENV09-20111019.pdf (105 kBytes); oer-zaverecna_zprava_VURV_5992ENV09-20111109.pdf (104 kBytes); ATTE01QT.pdf (42 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/21/2009
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016