Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Onkolytický adenovirus - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevOnkolytický adenovirus - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaNemocnici na Homolce
Místo podnikání (sídlo)Roentgenova 37/2‚ 150 30 Praha 5 – Motol
Identifikační číslo (IČ)Roentgenova 37/2‚ 150 30 Praha 5 – Motol
Specifikace GMOOnkolytický adenovirus Ad5/3-D24-GMCSF - ONCOS-102 (původní název CGTG-102, dále jen „ONCOS-102“) je modifikovaný onkolytický lidský adenovirus typu 5, který není u zdravých jedinců schopen množení
Specifikace genetické modifikaceVložení transgenu kódujícího lidský GM-CSF do oblasti E3 (nahrazující deleci 6.7K a gp19K) a delece
Podmínky nakládáníNakládat s ONCOS-102 lze jen způsobem popsaným v žádosti č.j. 33074/ENV/16 doručené na MŽP dne 11. května 2016 a doplněné podáním na MŽP dne 28. července 2016
Kategorie rizika
Účel nakládáníJednoramenné klinické hodnocení SPO15 fáze I pro určení bezpečnosti a míry aktivace imunitního systému při léčbě aktivní buněčnou imunoterapií DCVAC/PCa v kombinaci s imunostimulačním adenovirem ONCOS-102 u pacientů s pokročilou metastatickou kastračně resistentní rakovinou prostaty
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem
Datum vzniku oprávnění09/06/2016
Doba platnosti oprávnění2 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2018
ZapsalMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne01/16/2017
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne06/07/2018