Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Kukuřice NK603 x MON 810 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevKukuřice NK603 x MON 810 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaMONSANTO ČR s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i. Praha Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž‚ s.r.o. Zkušební stanice Nechanice‚ s.r.o.‚ Výzkumný ústav pícninářský‚ spol. s r.o‚ Troubsko Česká zemědělská univerzita v Praze
Místo podnikání (sídlo)Monsanto - Rybkova 1‚ 602 00 Brno VÚRV - Drnovská 507‚ 161 06 Praha 6 – Ruzyně ZVÚ - Havlíčkova 2787‚ 767 01 Kroměříž ZS - Husovo n. 34‚ 503 15 Nechanice Výzkumný ústav pícninářský‚ spol. s r.o.‚ Zahradní 1‚ 664 41 Troubsko Česká zemědělská univerzita v Praze‚ Kamýcká 129‚ 165 21 Praha 6 - Suchdol
Identifikační číslo (IČ)Monsanto - 63677628 VÚRV - 00027006 ZVÚ - 46904841 ZS - 25283669 VÚP - 48532452 ČZU - 60460709
Specifikace GMOHybrid kukuřice NK603 x MON 810 je produktem tradičního šlechtění (křížení) dvou geneticky modifikovaných rodičovských linií: ·linie NK603, obchodní název Roundup Ready® 2 kukuřice, s vneseným genem cp4 epsps pro rezistenci ke glyfosátu, odvozeným od půdní bakterie Agrobacterium sp. (kmen CP4) a linie MON 810, obchodní název YieldGard® Corn Borer, s vneseným genem pro insekticidní protein Cry1A(b) pocházejícím z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, který způsobuje odolnost vůči hmyzím škůdcům řádu Lepidoptera, v našich podmínkách vůči zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis)
Specifikace genetické modifikaceHybrid kukuřice NK603 x MON 810 je produktem tradičního křížení, geneticky modifikovány byly obě rodičovské linie. Linie NK603 viz výše. Linie MON 810 byla vytvořena použitím mikrobalistického transformačního systému s roztokem DNA obsahujícím dva vektory (plasmidy), PV-ZMBK07 a PV-ZMGT10. Plasmid PV-ZMBK07 obsahuje gen cry1Ab odvozený z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, PV-ZMGT10 obsahuje geny cp4 epsps a gox. Do genomu kukuřice byl přenesen pouze fragment plasmidu PV-ZMBK07, obsahující gen cry1Ab. Z druhého plasmidu PV-ZMGT10, nebyly do genomu kukuřice přeneseny žádné sekvence DNA
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti čj. 80723/ENV/06 doručené na MŽP dne 16. listopadu 2006 a v rozhodnutí MŽP čj. 80723/ENV/GMO/06, které nabylo právní moci dne 23.3.2007
Kategorie rizika
Účel nakládáníPředpokládaným výsledkem uvádění do životního prostředí je získání dat pro vyhodnocení účinnosti technologie Roundup Ready‚ účinnosti herbicidních přípravků na bázi Roundupu v plodině‚ potvrzení selektivity rostlin glyfosát – tolerantní kukuřice a demonstrace nových způsobů ochrany rostlin odborné veřejnosti
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem. Na veškerých obalech s materiálem GM kukuřice‚ včetně přepravních‚ bude uvedeno označení „není určeno ke konzumaci ani zkrmení“.
Datum vzniku oprávnění03/23/2007
Doba platnosti oprávnění6 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2013
Příloha (rozhodnutí):oeres-zaverecna_zprava-20131218.pdf (61 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne03/26/2007
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016