UPOZORNĚNÍ
NOTE

TEXT PUBLIKACE JE SOUČÁSTÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO KORPUSU
THE TEXT OF THE PUBLICATION IS PART OF THE CZECH NATIONAL CORPUS

Symboly běžně uváděné v publikaci:
The following symbols have been used throughout:

Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.
A dash (-) in place of a number indicates that the phenomenon did not occur.

Nula (0,0 nebo 0,00) značí více než nulu, ale méně než nejmenší jednotku vyjádřenou v tabulce.
The symbol 0,0 or 0,00 indicates more than zero but less than the smallest unit that can be expressed in the table.

Tečka (.) v místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý.
A dot (.) indicates that the figure is not available or cannot be relied on.

Ležatý křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů.
A small horizontal cross (x) indicates that the figure is not applicable.

© 2006
MŽP ČR

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS