PŘÍČINY ZMĚN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY

Uváděné údaje jsou v souladu s daty publikovanými ve Statistické ročence České republiky.

Další informace k jednotlivým kapitolám lze získat z publikací ČSÚ, jejichž distribuci zajišťuje odbor informačních služeb Českého statistického úřadu, Na Padesátém 81, 100 82 Praha 10, tel.: 274 052 304, e-mail: infoservis@czso.cz.

A1 - OSÍDLENÍ A POHYB OBYVATELSTVA

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu (zhruba v desetiletých intervalech) a z navazujících údajů o pohybu obyvatelstva a jejich bilancí. Tyto údaje vyplývají ze zpracování statistických hlášení o sňatcích, rozvodech, narozeních, úmrtích a případech stěhování, poskytovaných matrikami, soudy a ohlašovnami pobytu.

Poznámky k tabulkám:

V údajích od r. 2001 je počet obyvatel výsledkem zpracování bilance, navazující na definitivní výsledky sčítání lidu, které se uskutečnilo k 1. 3. 2001.

Údaje o stavech a pohybu obyvatelstva se týkají obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů, kteří v ČR pobývají déle než jeden rok (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004 v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů zemí třetího světa s dlouhodobým pobytem.

Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Definice živě narozeného dítěte je stanovena vyhláškou MZ ČR č. 11/1988 Sb. Za živě narozené dítě se podle této definice považuje plod, který projevil některou ze známek života, má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší, nebo nižší než 500 gramů, přežije-li 24 hodiny po porodu. Za mrtvě narozené dítě se považuje plod, který neprojevuje ani jednu známku života a má porodní hmotnost 1000 gramů a vyšší.

Údaje v časových řadách jsou do r. 2000 srovnatelné, pro r. 2001 viz poznámka nahoře.

ENVIRONMENTAL CHANGE: CAUSES AND FACTORS


The data are in accordance with the data given in the Statistical Yearbook of the Czech Republic.

Further information on the individual chapters can be obtained from the publications of the Czech Statistical Office, distributed through the Department of Information Services of the Czech Statistical Office, Na Padesátém 81, 100 82 Prague 10, Tel.: 274 052 304, e-mail: infoservis@czso.cz.

A1 - SETTLEMENT AND POPULATION MIGRATION


Population figures and composition are obtained from housing and population censuses (taken at approximately ten-year intervals) and from additional information on population balances and changes. This information results from the statistical processing of records relating to marriages, divorces, births, deaths and changes in address provided by the registry of births and deaths, courts and residence registration offices.

Notes on Tables:

Since 2001, the number of inhabitants is the result of a balance processing, related to the final results of the Population Census from March 1, 2001.

Data on population numbers and its changes refer to the resident population of the Czech Republic, irrespective of citizenship. Since 2001, the figures include (in accordance with the Population and Housing Census 2001) foreigners with long-term stays (i.e., stays based on visa over 90 days, as stipulated by Act No. 326/1999 Coll.) and foreigners with granted asylum status (in compliance with Act No. 325/1999 Coll.). Since May 1, 2005, in accordance with amendment No. 326/1999 Coll., the figures include citizens of the European Union with temporary stays on the territory of the Czech Republic, and citizens of other countries with long-term stays.

The data also contain information on events (marriages, births and deaths) of permanent residents of the Czech Republic that occurred abroad.

The definition of a live birth is provided for by Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 11/1988 Coll. According to this definition, a live-born child is a foetus that exhibits any of specified signs of life, has a birth weight of at least 500 grams, or less than 500 grams if it lives for at least 24 hours after birth. A still-born child is a foetus that does not exhibit any of specified signs of life and has a birth weight of at least 1000 grams.

Data in the time series are comparable up to the year 2000; for 2001, see the comment above.


A1.1  Územní rozložení obyvatelstva
          Territorial Population Pattern

Tab. A1.1.1 Počet obyvatel a hustota zalidnění v okresech k 31. 12. 2005
Population and population density by district as of Dec. 31, 2005

Území, kraj, okres
Area, region, district

Počet
obyvatel
Population

Hustota
zalidnění
na km2
Population
density
per km
2

Území, kraj, okres
Area, region, district

Počet
obyvatel
Population

Hustota
zalidnění
na km2
Population
density
per km
2

Česká republika

10 251 079

130

Jablonec nad Nisou

88 387

220

Czech Republic

 

 

Liberec

159 652

173

Hl. m. Praha

1 181 610

2 382

Semily

74 596

107

Capital City of Prague

 

 

Královéhradecký kraj

548 368

115

Středočeský kraj

1 158 108

105

Královéhradecký region

 

 

Středočeský region

 

 

Hradec Králové

159 502

182

Benešov

93 516

61

Jičín

77 306

87

Beroun

78 458

119

Náchod

112 293

132

Kladno

150 913

218

Rychnov nad Kněžnou

79 245

79

Kolín

97 133

115

Trutnov

120 022

105

Kutná Hora

73 602

80

Pardubický kraj

506 024

112

Mělník

95 738

134

Pardubický region

 

 

Mladá Boleslav

116 574

110

Chrudim

104 575

102

Nymburk

87 001

99

Pardubice

160 931

181

Praha-východ

107 316

184

Svitavy

101 827

76

Praha-západ

96 304

164

Ústí nad Orlicí

138 691

110

Příbram

107 131

66

Vysočina

510 767

75

Rakovník

54 422

59

Vysočina region

 

 

Jihočeský kraj

627 766

62

Havlíčkův Brod

94 919

75

Jihočeský region

 

 

Jihlava

109 004

92

České Budějovice

180 723

111

Pelhřimov

72 339

56

Český Krumlov

60 708

38

Třebíč

116 209

77

Jindřichův Hradec

92 752

48

Žďár nad Sázavou

118 296

76

Písek

70 357

62

Jihomoravský kraj

1 130 358

157

Prachatice

51 470

37

Jihomoravský region

 

 

Strakonice

69 539

67

Blansko

108 143

115

Tábor

102 217

77

Brno-město

366 757

1 595

Plzeňský kraj

551 528

73

Brno-venkov

173 579

140

Plzeňský region

 

 

Břeclav

123 143

105

Domažlice

59 076

52

Hodonín

157 354

145

Klatovy

87 725

45

Vyškov

87 120

98

Plzeň-město

162 759

1 179

Znojmo

114 262

70

Plzeň-jih

69 327

64

Olomoucký kraj

639 161

121

Plzeň-sever

75 069

57

Olomoucký region

 

 

Rokycany

45 823

80

Jeseník

41 891

58

Tachov

51 749

38

Olomouc

228 610

141

Karlovarský kraj

304 274

92

Prostějov

109 429

142

Karlovarský region

 

 

Přerov

134 265

159

Cheb

90 117

97

Šumperk

124 966

95

Karlovy Vary

120 778

74

Zlínský kraj

590 142

149

Sokolov

93 379

124

Zlínský region

 

 

Ústecký kraj

823 173

154

Kroměříž

107 827

135

Ústecký region

 

 

Uherské Hradiště

143 745

145

Děčín

134 090

148

Vsetín

145 814

128

Chomutov

125 231

134

Zlín

192 756

187

Litoměřice

114 848

111

Moravskoslezský kraj

1 250 769

230

Louny

85 936

77

Moravskoslezský region

 

 

Most

116 836

250

Bruntál

98 958

64

Teplice

127 599

272

Frýdek-Místek

227 264

179

Ústí nad Labem

118 633

294

Karviná

274 942

792

Liberecký kraj

429 031

136

Nový Jičín

159 267

173

Liberecký region

 

 

Opava

180 260

160

Česká Lípa

106 396

94

Ostrava-město

310 078

1 449

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A1.1.2 Města nad 20 000 obyvatel k 31. 12. 2005
Municipalities with over 20 000 inhabitants as of Dec. 31, 2005

Město
Municipality

Počet obyvatel
Population

Město
Municipality

Počet obyvatel
Population

Praha

1 181 610

Orlová

33 717

Brno

366 757

Cheb

33 681

Ostrava

310 078

Trutnov

31 195

Plzeň

162 759

Kolín

30 175

Olomouc

100 381

Písek

29 877

Liberec

97 950

Kroměříž

29 024

České Budějovice

94 653

Vsetín

28 261

Hradec Králové

94 431

Šumperk

28 196

Ústí nad Labem

94 298

Valašské Meziříčí

27 362

Pardubice

88 260

Litvínov

27 056

Havířov

84 427

Nový Jičín

26 271

Zlín

78 285

Hodonín

26 226

Kladno

69 329

Uherské Hradiště

26 131

Most

67 805

Český Těšín

25 913

Karviná

63 385

Břeclav

25 652

Frýdek-Místek

59 682

Krnov

25 282

Opava

59 426

Sokolov

24 579

Děčín

51 875

Havlíčkův Brod

24 296

Teplice

51 010

Litoměřice

23 909

Karlovy Vary

50 893

Žďár nad Sázavou

23 841

Jihlava

50 859

Chrudim

23 385

Chomutov

50 027

Kopřivnice

23 314

Prostějov

47 058

Strakonice

23 256

Přerov

46 858

Bohumín

23 028

Jablonec nad Nisou

44 748

Klatovy

22 898

Mladá Boleslav

43 162

Jindřichův Hradec

22 643

Třebíč

38 654

Vyškov

22 013

Česká Lípa

38 489

Kutná Hora

21 142

Třinec

37 841

Jirkov

21 093

Tábor

35 898

Náchod

21 079

Znojmo

35 032

Blansko

20 557

Příbram

34 884

 

 

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

A1.2  Demografický vývoj
          Demographic Development

Tab. A1.2.1 Pohyb obyvatelstva, 1998–2005
Population and vital statistics, 1998–2005

Ukazatel

Měřicí
jednotka

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Unit

Indicator

Počet obyvatel
k 31. 12.

osoby

10 289 621

10 278 098

10 266 546

10 206 436

10 203 269

10 211 455

10 220 577

10 251 079

persons

Population in CR
as of Dec. 31,

Střední stav
obyvatelstva

tis. osob

10 294,9

10 282,8

10 272,5

10 224,2

10 200,8

10 201,7

10 206,9

10 234,1

thous.
persons

Mid-year population

   z toho ženy

tis. osob

5 287,5

5 280,0

5 273,2

5 245,2

5 236,2

5 233,5

5 235,2

5 242,7

thous.
persons

 Females

Střední délka života

   

  

  

  

  

  

  

  

 

   

Mean life expectancy

   muži

roky

71,1

71,4

71,6

72,1

72,1

72,0

72,5

72,9

years

 Males

   ženy

roky

78,1

78,1

78,4

78,4

78,5

78,5

79,0

79,1

years

 Females

Živě narození

osoby

90 535

89 471

90 910

90 715

92 786

93 685

97 664

102 211

persons

Live births

Zemřelí

osoby

109 527

109 768

109 001

107 755

108 243

111 288

107 177

107 938

persons

Deaths

Přirozený přírůstek

osoby

–18 992

–20 297

–18 091

–17 040

–15 457

–17 603

–9 513

–5 727

persons

Natural increase

Přistěhovalí

osoby

10 729

9 910

7 802

12 918

44 679

60 015

53 453

60 294

persons

Immigrants

Vystěhovalí

osoby

1 241

1 136

1 263

21 469

32 389

34 226

34 818

24 065

persons

Emigrants

Přírůstek stěhováním

osoby

9 488

8 774

6 539

–8 551

12 290

25 789

18 635

36 229

persons

Net migration

Celkový přírůstek

osoby

–9 504

–11 523

–11 552

–25 591

–3 167

8 186

9 122

30 502

persons

Net total increase

Na 1000 obyvatel

   

  

  

  

  

  

  

  

 

   

Per 1000 inhabitants

   živě narození

8,8

8,7

8,8

8,9

9,1

9,2

9,6

10,0

 Live births

   zemřelí

10,6

10,7

10,6

10,5

10,6

10,9

10,5

10,5

 Deaths

   přirozený přírůstek

–1,8

–2,0

–1,8

–1,7

–1,5

–1,7

–0,9

–0,6

 Natural increase

Kojenecká úmrtnost
(zemřelí do 1 roku na
1000 živě narozených)

5,2

4,6

4,1

4,0

4,1

3,9

3,7

3,4

Infant mortality
(deaths up to 1 year of
age per 1000 live births)

Novorozenecká
úmrtnost (zemřelí do
28 dnů na 1000 živě
narozených)

3,2

2,9

2,5

2,3

2,7

2,4

2,3

2,0

Neonatal mortality
(deaths up to 28 days
per 1000 live births)

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A1.2.2 Přirozený přírůstek obyvatelstva v r. 2005 podle okresů
Natural population increase by district, 2005

Území
Area

Živě narození
Live births

Zemřelí
Deaths

Přirozený přírůstek
Natural increase

Území
Area

Živě narození
Live births

Zemřelí
Deaths

Přirozený přírůstek
Natural increase

počet na 1000 obyvatel/Per 1000 inhabitants

počet na 1000 obyvatel/Per 1000 inhabitants

Česká republika

10,0

10,5

–0,6

Jablonec nad Nisou

9,3

9,8

–0,5

Czech Republic

 

 

 

Liberec

10,1

10,1

–0,1

Hl. m. Praha

10,1

10,7

–0,6

Semily

9,9

10,7

–0,8

Capital City of Prague

 

 

 

Královéhradecký kraj

9,9

10,4

–0,6

Středočeský kraj

10,5

11,1

–0,6

Královéhradecký region

 

 

 

Středočeský region

 

 

 

Hradec Králové

9,7

10,2

–0,5

Benešov

9,4

12,0

–2,6

Jičín

10,0

11,4

–1,4

Beroun

10,6

11,3

–0,7

Náchod

10,1

9,8

0,3

Kladno

10,8

11,6

–0,8

Rychnov nad Kněžnou

9,4

10,1

–0,7

Kolín

10,5

11,9

–1,4

Trutnov

10,0

10,8

–0,7

Kutná Hora

9,3

11,0

–1,7

Pardubický kraj

9,7

10,2

–0,5

Mělník

10,3

10,3

0,0

Pardubický region

 

 

 

Mladá Boleslav

10,2

10,3

–0,1

Chrudim

9,8

10,7

–0,9

Nymburk

10,9

11,7

–0,8

Pardubice

9,1

10,3

–1,1

Praha-východ

11,6

10,4

1,2

Svitavy

9,7

9,9

–0,2

Praha-západ

12,7

9,7

3,0

Ústí nad Orlicí

10,3

10,0

0,3

Příbram

9,2

11,6

–2,4

Vysočina

9,9

10,5

–0,5

Rakovník

8,9

11,3

–2,4

Vysočina region

 

 

 

Jihočeský kraj

9,8

10,2

–0,4

Havlíčkův Brod

9,8

10,8

–1,0

Jihočeský region

 

 

 

Jihlava

10,2

10,0

0,2

České Budějovice

9,9

9,6

0,3

Pelhřimov

9,3

11,6

–2,3

Český Krumlov

11,0

9,2

1,8

Třebíč

10,0

10,6

–0,6

Jindřichův Hradec

9,5

10,5

–1,0

Žďár nad Sázavou

10,2

9,8

0,4

Písek

9,4

10,2

–0,8

Jihomoravský kraj

9,9

10,7

–0,8

Prachatice

9,7

11,2

–1,5

Jihomoravský region

 

 

 

Strakonice

9,6

11,6

–2,0

Blansko

9,4

10,3

–1,0

Tábor

9,5

10,1

–0,7

Brno-město

10,7

10,9

–0,3

Plzeňský kraj

9,9

10,6

–0,7

Brno-venkov

10,3

10,5

–0,1

Plzeňský region

 

 

 

Břeclav

9,2

10,5

–1,3

Domažlice

10,1

11,2

–1,1

Hodonín

8,8

10,5

–1,7

Klatovy

9,9

10,8

–0,9

Vyškov

9,5

10,7

–1,3

Plzeň-město

10,3

10,6

–0,3

Znojmo

9,6

10,9

–1,3

Plzeň-jih

9,3

10,7

–1,4

Olomoucký kraj

9,7

10,1

–0,5

Plzeň-sever

9,8

10,7

–0,9

Olomoucký region

 

 

 

Rokycany

8,7

11,3

–2,6

Jeseník

9,4

9,9

–0,5

Tachov

10,2

8,9

1,4

Olomouc

9,9

9,7

0,1

Karlovarský kraj

9,9

9,8

0,1

Prostějov

9,6

11,5

–1,9

Karlovarský region

 

 

 

Přerov

9,6

10,1

–0,5

Cheb

10,5

10,0

0,5

Šumperk

9,5

9,8

–0,3

Karlovy Vary

9,4

10,8

–1,3

Zlínský kraj

9,6

10,6

–1,0

Sokolov

10,0

8,4

1,6

Zlínský region

 

 

 

Ústecký kraj

10,6

10,9

–0,3

Kroměříž

9,0

10,7

–1,6

Ústecký region

 

 

 

Uherské Hradiště

9,4

10,9

–1,5

Děčín

10,8

10,8

0,0

Vsetín

10,0

10,4

–0,4

Chomutov

10,7

10,3

0,4

Zlín

9,8

10,6

–0,8

Litoměřice

10,2

11,2

–1,0

Moravskoslezský kraj

9,7

10,4

–0,7

Louny

9,8

11,1

–1,3

Moravskoslezský region

 

 

 

Most

10,2

10,8

–0,6

Bruntál

9,9

10,0

–0,1

Teplice

10,5

11,5

–1,0

Frýdek-Místek

9,3

10,3

–1,0

Ústí nad Labem

11,7

10,5

1,2

Karviná

8,8

10,4

–1,5

Liberecký kraj

10,0

9,9

0,1

Nový Jičín

10,1

10,1

0,0

Liberecký region

 

 

 

Opava

9,9

10,1

–0,2

Česká Lípa

10,4

8,9

1,5

Ostrava-město

10,5

10,9

–0,4

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A1.2.3 Složení obyvatelstva podle věkových skupin, 1991 a 2005
Population by age group, 1991 and 2005

Věkové
skupiny
Age
group

1. 1. 1991
1 Jan. 1991

31. 12. 2005
31 Dec. 2005

1. 1. 1991
1 Jan. 1991

31. 12. 2005
31 Dec. 2005

Muži
Males

Ženy
Females

Muži
Males

Ženy
Females

Muži
Males

Ženy
Females

Muži
Males

Ženy
Females

Absolutní údaje
Number

Struktura v %
Percentage

Celkem
Total

5 000 966

5 303 641

5 002 648

5 248 431

100,0

100,0

100,0

100,0

0

65 422

62 264

52 534

49 880

1,3

1,2

1,1

1,0

1–4

263 402

251 060

193 568

183 041

5,3

4,7

3,9

3,5

5–9

348 736

332 860

230 322

218 016

7,0

6,3

4,6

4,2

10–14

436 122

415 772

294 761

279 209

8,7

7,8

5,9

5,3

15–19

440 953

421 219

334 212

319 307

8,8

7,9

6,7

6,1

20–24

349 177

333 910

357 619

340 914

7,0

6,3

7,1

6,5

25–29

350 507

336 788

441 069

422 251

7,0

6,3

8,8

8,0

30–34

347 307

337 439

442 517

423 335

6,9

6,4

8,8

8,1

35–39

406 847

401 440

352 753

337 699

8,2

7,6

7,1

6,4

40–44

423 157

420 284

350 924

338 748

8,5

7,9

7,0

6,5

45–49

335 907

342 007

339 996

336 115

6,7

6,4

6,8

6,4

50–54

255 194

268 749

383 056

392 285

5,1

5,1

7,7

7,5

55–59

246 756

274 309

379 521

403 047

4,9

5,2

7,6

7,7

60–64

241 181

293 780

280 092

317 897

4,8

5,5

5,6

6,1

65–69

212 075

294 514

192 557

238 862

4,2

5,5

3,8

4,6

70–74

102 570

157 352

158 198

222 092

2,1

3,0

3,2

4,2

75–79

100 196

178 133

120 962

202 188

2,0

3,4

2,4

3,9

80–84

55 117

119 840

70 607

149 207

1,1

2,3

1,4

2,8

85 a více

20 340

61 921

27 380

74 338

0,4

1,2

0,5

1,4

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS