Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/03)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo03
KategorieČasopisy
ŽP A OCHRANA
Témakrajina
les
Planeta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke stažení0403.jpg (136 kBytes); planeta_les.pdf (1,235 kBytes)
ObsahOBSAH

TEXTOVÁ ČÁST
1. Úvod.................................................................................................................................................................................. 4
2. Základní hospodářská doporučení ....................................................................................................................... 4
2.1. Velikost seče .............................................................................................................................................................. 5
2.2. Obmýtí ........................................................................................................................................................................... 5
2.3. Obnovní doba.............................................................................................................................................................. 5
2.4. Meliorační a zpevňující dřeviny ............................................................................................................................. 5
3. Vysvětlivky ....................................................................................................................................................................... 6
PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTIPřehled typologického systému ÚHÚL ............................................................... 8
Orientační převod biotopů ČR na soubory lesních typů ........................................................................................ 9
Přehled typů lesních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 vyskytujících se v ČRa jejich převod na biotopy ................................................................................................................................................................................................. 11
Literatura............................................................................................................................................................................... 12
TABULKOVÁ ČÁST
Přehled základních hospodářských doporučení pro přírodní stanoviště soustavy Natura 2000 na úrovni cílových hospodářských souborů ................................................................................................................................................................................................. 13