Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/10)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo10
KategorieČasopisy
ŽP A OCHRANA
Témakrajina
les
Planeta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíobálka.jpg (28 kBytes); natura_el.pdf (1,114 kBytes)
ObsahOBSAH

1 Souhrn......................................................6
2. Úvod ......................................................8
2.1 Účel tohoto dokumentu ................................... 8
2.2 Proč komplexní dílo o Natuře 2000 a lesích? ............. 8
2.3 Význam zapojení klíčových partnerů .................... 10
3 Natura 2000 .............................................. 10
3.1 Vysvětlení pojmů................................. ...... 10
3.2 Odborná implementace.................................... 11
4 Fakta o lesích, lesnictví a životním prostředí EU ......... 13
5 Integrace environmentální politiky do dalších politik EU... 16
5.1 Maastrichtská smlouva.................................... 16
5.2 Křížová shoda............................................. 16
5.3 Lesnická strategie EU ................................... 16
6 Péče o lesní lokality Natury 2000 .......................... 17
6.1 Lesnictví a ochrana přírody ............................... 17
6.2 Všeobecné požadavky na péči o lesy na lokalitách Natury 2000.. 19
6.3 Provozní pokyny pro trvale udržitelné hospodaření v lesích na lokalitách Natury 2000...... 20
6.4 Význam formálního přijetí principů hospodaření................ 22
6.5 Doporučení pro lesnictví, beroucí ohled na biodiverzitu, v chráněných územích a mimo ně .. 23
7 Finanční nástroje ............................................. 24
7.1 Existující systémy podpory................................... 25
7.1.1 Smluvní ochrana ........................................... 25
7.1.2 Lesnická opatření v rámci politiky ochrany životního prostředí EU: LIFE ............... 25
7.1.3 Nová generace fondů Společenství 2000 – 2006............... 27
7.2 Pracovní skupina pro článek 8 směrnice o stanovištích ....... 27
7.3 Závěry pracovní skupiny pro článek 8 HD ..................... 28
8 Nejlepší praktické poznatky, příklady a zkušenosti ............ 30
8.1 Příklady, poskytnuté členskými státy......................... 30
8.1.1 Belgie ................................................... 30
8.1.2 Dánsko.................................................... 32
8.1.3 Německo................................................... 34
8.1.4 Řecko..................................................... 37
8.1.5 Finsko ................................................... 38
8.1.6 Francie .................................................. 40
8.1.7 Irsko..................................................... 43
8.1.8 Itálie.................................................... 44
8.1.9 Nizozemsko ............................................... 45
8.1.10 Španělsko................................................ 47
8.1.11 Švédsko ................................................. 48
8.1.12 Velká Británie .......................................... 49
8.2 Příklady vybraných projektů LIFE Nature a LIFE Environment .. 51
8.3 Příklady programů Leader + a Interreg III ................... 55
8.4 Plány rozvoje venkova a lesnictví........................... 55
8.5 Pro Silva: praktické přírodě blízké lesnictví .............. 56
8.6 Služebnost z titulu ochrany přírody: americká cesta ........ 57
8.7 Pohled k protinožcům: ochrana přírody na soukromých pozemcích v Tasmánii................. 57
9 Obecné závěry o lesnictví na lokalitách Natury 2000 ......... 58
10 Bibliografie ............................................... 58
11 Užitečné internetové odkazy ................................ 60
Příloha I: Všeobecné informace o lesích a o lesnictví.......... 61
I. Globální stav světových lesů ............................... 61
II. Lesy v Evropské unii ...................................... 62
Příloha II: Rámec pro ochranu biodiverzity v Evropě............. 65
1. Směrnice o ptácích ......................................... 65
2. Bernská úmluva.............................................. 65
3. Směrnice o stanovištích .................................... 65
4. Rozšíření EU a soustava Emerald............................. 65
5. Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) ..................... 66
6. Akční plány EU na ochranu biodiverzity...................... 66
7. Národní lesnické programy................................... 67
8. Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE) ..... 67
9. Přehled diskusí o ochraně biodiverzity a o lesnických problémech, 1992–2002 ............ 68