Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2006/04)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2006
Ročník2006
Číslo04
KategorieČasopisy
TémaPlaneta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíplaneta04-06.pdf (829 kBytes)
ObsahÚVODNÍ SLOVO ................................................................................................................................................................ 2

PROGRAM ČESKÁ KVALITA – DŮVĚRYHODNÝ JEDNOTNÝ SYSTÉM ZNAČEK KVALITY ..................................... 4
CERTIFIKACE EKOLOGICKY ŠETRNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ........... 5
Úvod ........................................................................................................................................................................................................ 5
Historie ekologicky šetrných výrobků ................................................................................................................................................ 5
Program označování výrobků ............................................................................................................................................................. 6
Podmínky udělení “ekoznačky“ .......................................................................................................................................................... 6
Bioprodukty a ekologické zemědělství ČR ........................................................................................................................................ 7
Systém certifikace .................................................................................................................................................................................. 8
Označování ekovýrobků ....................................................................................................................................................................... 8
Kontrola .................................................................................................................................................................................................. 9
Přílohy:
Slovníček pojmů .................................................................................................................................................................................. 10
Ekoznačky ve světě .............................................................................................................................................................................. 10
Vybrané části zákona o ekologickém zemědělství ........................................................................................................................... 11
Seznam použité literatury .................................................................................................................................................................. 12
ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ – POMOC PRŮMYSLU ..................................................................................................... 13
Vybrané legislativně – právní předpisy ............................................................................................................................................ 13
Dobrovolné nástroje ........................................................................................................................................................................... 13
Ekologické značení I. typu – ekolabelling ....................................................................................................................................... 14
K jednotlivým typům ekoznačení podrobněji ................................................................................................................................ 14
NĚKTERÉ SVĚTOVÉ EKOZNAČKY ............................................................................................................................................... 16