Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Věstník MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Věstník MŽP (2017/1)


Název periodikaVěstník MŽP
Rok vydání2017
Ročník2017
Číslo1
KategorieČasopisy
TémaVěstník
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíVěstník_1_leden_2017_final.pdf (2,236 kBytes); Příloha č. 1 Kontrola dokumentů pro uzavřené nakládání s GMM.pdf (512 kBytes); Příloha č. 2 Kontrola opatření v místnostech, kde probíhá uzavřené nakládání s GMO.pdf (512 kBytes); Příloha č. 3 Nakládání s GMO 1. kategorie rizika.pdf (513 kBytes); Příloha č. 4 Nakládání s GMO 2. kategorie rizika.pdf (513 kBytes); Příloha č. 5 Kontrola přítomnosti GMM při nakládání 1. kategorie rizika.pdf (518 kBytes); Příloha č. 6 Kontrola přítomnosti GMM při nakládání 2. Kategorie rizika.pdf (519 kBytes); Příloha č. 7 Postupy detekce přítomnosti GMM.pdf (518 kBytes); Příloha č. 8 Provozní řád a havarijní plán pracoviště, které nakládá s biologickými činiteli.pdf (527 kBytes); Příloha č. 9 Školení – Nakládání s GMO podle zákona č. 782004 Sb. (ppt prezentace).ppt (1,681 kBytes); Příloha č. 11 Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) Data o potenciálních biologických efektech emergentních látek v environmentálních směsích.pdf (7,077 kBytes); Příloha č. 12 Certifikovaná metodika (Nmet) Ověřená metodika pasivního vzorkování pro sledování polybromovaných difenyletherů.pdf (3,931 kBytes); Příloha č. 13 Hodnoty difuzních koeficientů bromovaných zhášečů hoření v silikonové pryži AlteSil. Soubor Difuzni_koeficienty_Br_latky_v _silikonu_Alesil_data.xlsx.xlsx (151 kBytes); Příloha č. 14 Hodnoty rozdělovacích koeficientů bromovaných zhášečů hoření v soustavě silikonová pryž AlteSil-voda. Soubor Kpw_rozdelovaci_koeficienty_AteSil_voda.xlsx.xlsx (366 kBytes); Příloha č. 15 Uživatelská pomůcka vytvořená pro výpočet koncentrací látek ve vodní fázi z množství sledované látky ve vzorkovači Rs_v3_CZ_s_přiklady.xlsx.xlsx (171 kBytes); Příloha č. 16 Certifikovaná metodika (Nmet) Metodika pasivního vzorkování perfluoroktansulfonátu PFOS, PFOA a vybraných farmak ve vodním prostředí.pdf (2,360 kBytes); Příloha č. 17 Hodnoty kalibračních parametrů pasivního vzorkovače difúzních koeficientů perfluorovaných látek Soubor Difuzní koeficienty.xlsx.xlsx (16 kBytes); Příloha č. 18 Hodnoty kalibračních parametrů pasivního vzorkovače distribuční koeficienty sledovaných farmak (Ksw). Soubor Distribuční koeficienty_Ksw_3farmaka.xlsx (61 kBytes); Příloha č. 19 Hodnoty kalibračních parametrů pasivního vzorkovače distribuční koeficienty perfuorovaných látek (Ksw). Soubor Distribuční koeficienty_Ksw_PFC_la.xlsx (175 kBytes); Příloha č. 20 Certifikovaná metodika (Nmet) Metodika vzorkování vnitřního prostředí pro analýzy vybraných emergentních polutantů.pdf (872 kBytes); Příloha č. 21 Odběrový protokol_vzorkování vnitřního prostředí pro analýzy emegentních polutantů.pdf (90 kBytes); Příloha č. 22 Přepočty_vzorkování vnitřního prostředí pro analýzy emergentních polutantů.pdf (523 kBytes); Příloha č. 23 Dotazník – pro domácnostiDotazník_Indoor_Fortnight_vHome.pdf (194 kBytes); Příloha č. 24 Dotazník – pro kancelářské místnostiDotazník__Indoor_Fortnight_vOffice.pdf (164 kBytes); Příloha č. 25 Dotazník – pro přednáškové místnostiškolní třídyDotazník_Indoor_Fortnight_vRoom.pdf (162 kBytes); Příloha č. 26 Závazné pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci 3. Výzvy pro budovy veřejného sektoru.pdf (1,013 kBytes); Příloha č. 10 Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) Data o výskytu emergentních polutantů ve vybraných složkách prostředí.pdf (15,741 kBytes)
ObsahVěstník MŽP - Úřední list Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Objednávky přijímá: zpravodaj@mzp.cz