Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2002/02)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2002
Ročník2002
Číslo02
KategorieČasopisy
ČR A ZAHRANIČÍ
TémaPlaneta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke stažení0202.jpg (414 kBytes); planeta2-02.pdf (1,154 kBytes)
ObsahObsah

1. Zahraniční rozvojová pomoc České republiky ............................................................................................6
2. Význam rozvojové pomoci v oblasti životního prostředí...........................................................................7
3. Zahraniční rozvojová pomoc v působnosti Ministerstva životního prostředí .....................................8
3.1. Finanční rámec ....................................................................................................................................................8
3.2. Sektorové zaměření ..........................................................................................................................................9
3.3. Teritoriální zaměření ..........................................................................................................................................9
4. Přehled projektů....................................................................................................................................................10
Evropa..........................................................................................................................................................................11
Asie ..............................................................................................................................................................................14
Latinská Amerika......................................................................................................................................................15
Afrika ............................................................................................................................................................................16
Příloha: Tabulkový přehled projektů .................................................................................................................19
Table of Contents
1. Official Developmental Assistance of the Czech Republic.....................................................................22
2. Significance of the Environmental Development Assistance ................................................................23
3. Official Development Assistance in the Competence of the Ministry of Environment ....................24
3.1. The Financial Framework ...............................................................................................................................24
3.2. The Sectoral Focus ...........................................................................................................................................25
3.3. The Territorial Focus ........................................................................................................................................25
4. Description of the Projects .................................................................................................................................26
Europe...........................................................................................................................................................................27
Asia ...............................................................................................................................................................................30
Latin America .............................................................................................................................................................31
Africa ............................................................................................................................................................................32
Annex: Overview of the Projects .........................................................................................................................35