Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj EIA

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj EIA (1998/2)


Název periodikaZpravodaj EIA
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo2
KategorieČasopisy
TémaEIA
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíE_02.DOC (220 kBytes); priloha.htm (116 kBytes); e-02.htm (201 kBytes); e-02-2.htm (5 kBytes); e-02-3.htm (6 kBytes); e-02-4.htm (10 kBytes); e-02-5.htm (24 kBytes); e-02-6.htm (7 kBytes); e-02-7.htm (11 kBytes); obsah.html (2 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz
Ing. Ladislav Beták: Přehodnocení postupů při posuzování zemědělských staveb 2
Pavel Křížek: Zemní liniové stavby a jejich negativní vliv na prostředí a volně žijící živočichy 5
Ing. Svatopluk Valíček: Vliv těžby ropy a plynu na životní prostředí 6
RNDr. Pavel Trpák: Kamenolom versus přírodní park (rozhovor) 8
Ing. Martin Neužil: Vliv povrchové těžby hnědého uhlí na životní prostředí 10
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal: Informační báze dokumentáře a posudkáře – rozdíly, problémy ... a změny? 13
EHK OSN: S EIA není poražených 14
PŘÍLOHA
A. Vyhodnocování rozsahu (velikosti) a významnosti vlivů záměrů na obyvatelstvo I-XVI
(Od čísla 2/98 budou v příloze EIA uváděny jednotlivé výstupy projektu PPŽP/480/1/97)