Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2002/04)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2002
Ročník2002
Číslo04
KategorieENGLISH
ŽP A OCHRANA
Časopisy
TémaPlaneta
ovzduší
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíplaneta_ozon.pdf (267 kBytes); obálka.jpg (36 kBytes)
ObsahČESKÁ REPUBLIKA A OCHRANA OZONOVÉ VRSTVY ZEMĚ

CZECH REPUBLIC AND THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER OF THE EARTH
OBSAH:
Message of the United Nations Secretary General on the International
Day for the Preservation of the Ozone Layer ......................................................2
Poselství generálního tajemníka Organizace spojených národů
u příležitosti Mezinárodního dne ochrany ozonové vrstvy...............................2
Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy v České republice ......................3
International Day for the Preservation of the Ozone Layer...............................5
Česká republika a ochrana ozonové vrstvy.........................................................8
International Efforts to Preserve the Ozone Layer...............................................9
Zapojení soukromého sektoru do mezinárodních
a národních snah o ochranu ozonové vrstvy ......................................................10
Ekonomické a finanční nástroje na podporu ochrany ozonové vrstvy ......12
Kontrola a vynucování plnění opatření na ochranu ozonové vrstvy ...........14
Úloha Celní správy ČR při ochraně ozonové vrstvy ........................................15
Zdravotnický sektor v České republice a opatření na ochranu ozonové vrstvy.....18
Česká zahraniční rozvojová pomoc a projekty zaměřené
na vyřazování látek porušujících ozonovou vrstvu...........................................20
Official Developmental Assistance of the Czech Republic ...........................21
Politika České republiky pro vyloučení látek porušujících ozonovou vrstvu ..........23
Ochrana ozonové vrstvy. Dějiny Spojených národů ..........................................24