Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (1998/09)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo09
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZ_09.DOC (223 kBytes); Z9smernice24-98.html (10 kBytes); obsah.html (2 kBytes); Z9mezobchod.html (13 kBytes); Z9noveprot.html (17 kBytes); Z9politikaCR.html (9 kBytes); Z9protokolo.html (27 kBytes); Z9smernice.html (10 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz
Obsah
Na aktuální téma
Nové protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států 1
Protokol o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států 3
Politika ČR v oblasti nerostných surovin 7
Mezinárodní obchod s kaviárem je pod kontrolou CITES 8
Ekologicky šetrný výrobek Směrnice č. 23-98 Výrobky nasávané z papíroviny 9
Směrnice č. 24-98 Prostředky dočasné protikorozní ochrany k přímému nanášení 10
Dokumenty
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v r. 1996 Brněnská oblast 12
Příloha
Metodický pokyn pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů I-XIV
Metodický pokyn o způsobu evidence a ohlašování odpadů XV-XX