Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2006/09)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2006
Ročník2006
Číslo09
KategorieČasopisy
ŽP A OCHRANA
Témales
Planeta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíplaneta09_press.pdf (820 kBytes)
ObsahPRAVIDLA HOSPODAŘENÍ PRO TYPY LESNÍCH PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH

ÚVOD ............................................................................................................................................................................................................................... 4
1. Souhrn obecných zásad péče o typy lesních přírodních stanovišť
představujících předměty ochrany v evropsky významných lokalitách .................................................................................................................. 5
1.1. Priority ochrany typů lesních přírodních stanovišť představujících předměty
ochrany v konkrétních evropsky významných lokalitách: ........................................................................................................................................ 5
1.2. Opatření nezbytná pro udržení příznivého stavu typů lesních přírodních stanovišť představujících
předměty ochrany v konkrétních evropsky významných lokalitách: ....................................................................................................................... 5
1.3. Opatření doporučená pro zlepšování stavu typů lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách .................................. 6
91D0 RAŠELINNÝ LES ................................................................................................................................................................................................. 7
91E0 SMÍŠENÉ JASANOVO-OLŠOVÉ LUŽNÍ LESY TEMPERÁTNÍ A BOREÁLNÍ EVROPY ....................................................................... 9
91F0 SMÍŠENÉ LUŽNÍ LESY S DUBEM LETNÍM, JILMEM VAZEM A JILMEM HABROLISTÝM, JASANEM ZTEPILÝM
NEBO JASANEM ÚZKOLISTÝM PODÉL VELKÝCH ŘEK ATLANTSKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ PROVINCIE ..................................... 11
91G0 PANONSKÉ DUBOHABŘINY ........................................................................................................................................................................ 13
91H0 PANONSKÉ ŠIPÁKOVÉ DOUBRAVY .......................................................................................................................................................... 15
91I0 EUROSIBIŘSKÉ STEPNÍ DOUBRAVY ........................................................................................................................................................... 16
91T0 STŘEDOEVROPSKÉ LIŠEJNÍKOVÉ BORY .................................................................................................................................................. 18
91U0 SARMATSKÉ LESOSTEPNÍ BORY ................................................................................................................................................................ 19
9110 BUČINY TYPU LUZULO-FAGETUM ............................................................................................................................................................ 20
9130 BUČINY TYPU ASPERULO-FAGETUM ....................................................................................................................................................... 24
9140 STŘEDOEVROPSKÉ SUBALPINSKÉ BUČINY ............................................................................................................................................ 28
9150 STŘEDOEVROPSKÉ VÁPENCOVÉ BUČINY (Cephalanthero-Fagion) .................................................................................................... 30
9170 DUBOHABŘINY ASOCIACE GALIO-CARPINETUM ............................................................................................................................... 32
9180 LESY SVAZU TILIO-ACERION NA SVAZÍCH, SUTÍCH A V ROKLÍCH ............................................................................................... 34
9190 STARÉ ACIDOFILNÍ DOUBRAVY S DUBEM LETNÍM (Quercus robur) NA PÍSČITÝCH PLÁNÍCH ........................................... 36
9410 ACIDOFILNÍ SMRČINY ................................................................................................................................................................................... 37
ZÁVĚR ............................................................................................................................................................................................................................ 39
TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK ............................................................................................................................................................................... 39
Literatura a související dokumenty: ............................................................................................................................................................................ 39