Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2006/12)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2006
Ročník2006
Číslo12
KategorieČasopisy
TémaPlaneta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíplaneta12.pdf (2,393 kBytes)
ObsahObsah

Úvod .................................................................................................................................................................... 2
Poslání Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým
suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe, a zapojení států východoevropské
regionální skupiny do její implementace ........................................................................................................ 3
Zahraniční rozvojová spolupráce v gesci Ministerstva životního prostředí .............................................. 6
Průzkum zdrojů vod v Etiopii se zaměřením na oblasti postižené suchem .............................................. 8
Návrhy priorit a rozvoje kapacit pro plnění závazků České republiky vyplývající
z Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem
a/nebo desertifikací .........................................................................................................................................10
Hodnocení degradace půd v podmínkách České republiky ......................................................................12
Prognóza výskytu sucha v České republice do roku 2050 ..........................................................................13
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů ..........15
Klimatická změna a rizika dopadů na ekosystémy a biologickou rozmanitost .......................................17
Degradace půd v oblasti střední Moravy ......................................................................................................20
Lokální antropické zasolení půdy a možnosti nápravy ...............................................................................22
Biodiverzita a využití přírodních zdrojů .......................................................................................................24
Degradace a možná obnova mokřadů v jižním Iráku ................................................................................27