Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj EIA

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj EIA (1998/1)


Název periodikaZpravodaj EIA
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo1
KategorieČasopisy
TémaEIA
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZ_01.DOC (286 kBytes); obsah.html (1 kBytes); E-01.htm (17 kBytes); e-01-2.htm (11 kBytes); e-01-3.htm (26 kBytes); e-01-4.htm (9 kBytes); e-01-5.htm (6 kBytes); e-01-6.htm (88 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz
OBSAH
Na aktuální téma
Třetí konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 1
Nová právní úprava nakládání s odpady 3
Informace o průběhu výběrového řízení 12
Prováděcí předpisy k novému zákonu o odpadech 13
Výroční zpráva o plnění Úmluvy CITES v České republice v roce 1996 14
Vydání odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek 16
Ekologie mezinárodně 1. zasedání Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti 17
Plánování a strategie v ochraně biodiverzity 17
Regionální seminář o mechanismu mezinárodní výměny informací Úmluvy o biologické rozmanitosti 18
Nový výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí 19
Legislativa v oblasti životního prostředí v roce 1997 19
Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 19
Dokumenty
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce 1996 Hlavní město Praha 20
Příloha
Požadavky na zabezpečení skládek odpadů podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/97, o podrobnostech nakládání s odpady I-XVI