Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2002/03)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2002
Ročník2002
Číslo03
KategorieČasopisy
ŽP A TECHNICKÉ HLEDISKO
TémaPlaneta
management
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíippc_vnitrek.pdf (366 kBytes); 0203.jpg (401 kBytes)
ObsahOBSAH

1. Úvod .................................................................................................................2
2. Aktuální stav legislativy k IPPC ................................................................3
2.1 Prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci..................3
2.2 Příprava integrovaného registru znečišťování, který je zřízen
zákonem 76/2002 Sb., a povinnosti vyplývající směrem k EU .........5
3. IPPC v EU .......................................................................................................7
3.1 Stav přípravy a aspekty aplikace referenčních dokumentů
o nejlepších dostupných technikách..........................................................7
3.2 Nejčastější otázky členských států kladené Evropské komisi
v souvislosti s implementací Směrnice 96/61/EC o IPPC ...............12
3.3 Směrnice IPPC a referenční dokumenty o BAT
pro evropský sklářský průmysl ................................................................13
3.4 Práce technických pracovních skupin při Evropské kanceláři IPPC .....15
4. Projekty.........................................................................................................17
4.1 Phare projekty..........................................................................................17
4.1.1 Jak probíhá Phare Twinning 2000 v oblasti IPPC ....................17
4.1.2 Blížící se projekt Phare Twinning Light 2001 ..............................19
4.1.3 Projekt Phare 2002 „Posílení zavádění IPPC v České republice“......20
4.2 Projekty simulovaného povolování..................................................21
4.2.1 Zkušenosti a příprava na získání integrovaného
povolení k činnosti podle zákona o IPPC v Kovohutích Příbram ..21
4.2.2 Pilotní projekty integrovaného povolování v chemickém sektoru ...24
4.2.3 DEPOS Horní Suchá, a.s..................................................................26
5. Agentura integrované prevence
Role Agentury integrované prevence....................................................28
6. IPPC v českém zemědělství
IPPC a konkurenceschopnost v zemědělských
a potravinářských podnicích – dvě strany jedné mince ...................30
Seznam zkratek.............................................................................................32