Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2007/04)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2007
Ročník2007
Číslo04
KategorieČasopisy
TémaPlaneta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíplaneta4_korektura3.pdf (2,452 kBytes); planeta4_obalka_2.pdf (353 kBytes); planeta4_priloha.pdf (301 kBytes)
ObsahKrajinně-ekologické a ekonomické aspekty využívání geotermální energie jako součásti spektra obnovitelných zdrojů energie .....................................................2

Úvod ................................................................................................................................................3
Historie výzkumu a využití geotermální energie .......................................................................4
Planeta Země v kosmickém prostoru ..........................................................................................4
Fyzikální charakteristiky tepla ......................................................................................................6
Základní jednotky ve vztahu k teplu ...........................................................................................6
Převodní vztahy ..............................................................................................................................6
Přenos tepla ....................................................................................................................................6
Přenos tepla vodou .........................................................................................................................6
Přenos tepla plyny ..........................................................................................................................7
Geotermický stupeň, růst teploty s hloubkou a tepelný gradient ...........................................7
Tepelný tok .....................................................................................................................................7
Tepelná vodivost hornin ................................................................................................................9
Geotermální zdroje – zdroje zemského tepla ...........................................................................10
Sluneční záření jako zdroj tepelné energie ...............................................................................10
Produkce tepla rozpadem radionuklidů ...................................................................................11
Význam pohybu podzemních vod ............................................................................................13
Teplo v dosahu magmatické činnosti ........................................................................................14
Oceánský vulkanismus jako dodavatel tepla ............................................................................14
Tepelná bilance oceánských vod ................................................................................................14
Geologické podmínky výskytu geotermálních systémů a zdrojů ..........................................15
Hodnocení geologických struktur .............................................................................................15
Geotermální systémy ...................................................................................................................16
Stabilní a přechodné geotermální systémy ...............................................................................16
Systém hydrotermální ..................................................................................................................16
Systém a technologie Hot-Dry-Rock .........................................................................................16
Systém Fractured-Hot-Rock .......................................................................................................17
Příklady využití potenciálu geotermální energie na světě ......................................................17
Geotermální potenciál Česka .....................................................................................................21
Využití primárních zdrojů zemského tepla o nižší teplotě .....................................................22
Systémy získání primárních zdrojů zemského tepla ...............................................................22
Systém voda – voda ......................................................................................................................23
Systém země – voda, svislý vyměník .........................................................................................23
Systém země – voda, vodorovný výměník ................................................................................24
Technické a ekonomické úvahy o využití tepelných čerpadel ...............................................23
Výzkum geotermální energie a možnosti jejího využití ........................................................24
Ekonomické problémy využití geotermální energie ................................................................26
Metodika hodnocení geotermálních poměrů ..........................................................................26
Geotermální atlas Evropy ............................................................................................................27
Větší územní celky (Česká republika) .......................................................................................27
Geotermální energie ve vztahu k životnímu prostředí ...........................................................28
Environmentální aspekty vs.technické využití .........................................................................28
Povolování vrtu pro využívání geotermální energie ...............................................................28
Závěrečné úvahy ...........................................................................................................................29
Podpora využívání geotermální energie v Česku ....................................................................30
Literatura ......................................................................................................................................30