Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj EIA

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj EIA (2001/1)


Název periodikaZpravodaj EIA
Rok vydání2001
Ročník2001
Číslo1
KategorieČasopisy
TémaEIA
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíEIA1text.doc (427 kBytes); EIA1obs.doc (33 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Objednávky přijímá: zpravodaj@mzp.cz

Obsah:
RNDr. Milan Macháček: K problematice JE TEMELíN
v proceduře EIA 1

RNDr. Bajer, Ing. Obršál, Ing. Šára: Sklad kapalného
hnojiva DAM 390, ZZN Kolín 3

Ing. Přibyslava Tichotová: Nakládání s methanolem
z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 5

RNDr. Hana Drobníčková: EIA pro obalovnu živičných
směsí v Brně – Černovicích 7

Ing. Bohumil Sulek, CSc.: Veřejná slyšení v rámci
nadstandardní procedury EIA 10

Příloha: C. Metodika k vyhodnocování vlivů dobývání

nerostů na životní prostředí (I. díl) I - XVI