Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/07)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo07
KategorieČasopisy
DALŠÍ
TémaPlaneta
management
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženímetodika_posuzovani_elverze.pdf (364 kBytes); 0407.jpg (144 kBytes)
ObsahObsah

1. Úvodní informace........................................................................................................................................6
1.1. Účel metodiky...........................................................................................................................................6
1.2. Platnost metodiky....................................................................................................................................6
2. Legislativní rámec ......................................................................................................................................7
2.1. Legislativa v oblasti SEA v EU............................................................................................................7
2.2. Legislativa v oblasti SEA v ČR............................................................................................................8
3. Proces posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí ...............................................................10
3.1. Příprava koncepcí...................................................................................................................................10
3.2. Přístupy k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, postupové kroky procesu SEA .................12
3.3. Zapojení veřejnosti do procesu SEA ..............................................................................................34
4. Přílohy ...........................................................................................................................................................40
4.1. Analýza některých požadavků na dílčí koncepce v ČR ...........................................................40
4.2. Indikátory ke sledování plnění navrhovaných cílů koncepce .................................................41
4.3. Referenční cíle ochrany životního prostředí navržené pro SEA Národního rozvojového
plánu ČR 2000 – 2006 ...................................................................................................................................44
4.4. Variantní scénáře použité u SEA Sektorového operačního programu Průmysl a podnikání ...............49
4.5. Dotazník pro zjišťovací řízení .............................................................................................................50
5. Definice pojmů ...........................................................................................................................................51
6. Seznam literatury.......................................................................................................................................52