Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2005/03)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2005
Ročník2005
Číslo03
KategorieČasopisy
ŽP A OCHRANA
ŽP A TECHNICKÉ HLEDISKO
Témakrajina
Planeta
vlivy
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženípriloha_2korektura.pdf (713 kBytes); planeta_katastrofy_2korektura.pdf (377 kBytes)
ObsahCo jsou přírodní katastrofy a rizika? .................................................................................................................................4

Vysvětlení odborných a administrativních termínů, týkajících se přírodních katastrof a krizí ................................6
Klasifikace přírodních katastrof, způsobených geologickými činiteli ...........................................................................9
Zemětřesení ........................................................................................................................................................................ 10
Monitorování zemětřesné činnosti ................................................................................................................................. 13
Ochrana a předpověď ........................................................................................................................................................ 14
Vulkanické riziko v České republice? .............................................................................................................................. 15
Svahové pohyby ................................................................................................................................................................. 17
Neobvyklé, avšak důležité názvy ..................................................................................................................................... 21
Největší a nejtragičtější ..................................................................................................................................................... 22
Sněhové laviny ................................................................................................................................................................... 22
Ochrana před lavinami ..................................................................................................................................................... 24
Přírodní katastrofy jsou zcela normálními geologickými procesy .............................................................................. 24
Rizika působení větru na zemský povrch ....................................................................................................................... 25
Prachové a pískové bouře ................................................................................................................................................. 26
Geologické faktory vzniku říčních povodní ................................................................................................................... 27
Rizika rychlých přírodních poklesů povrchu ................................................................................................................. 29
Rizika umělých poklesů povrchu vlivem poddolování ................................................................................................. 30
Rizika horninové radioaktivity ........................................................................................................................................ 32
Radonové riziko ................................................................................................................................................................. 35
Rizika chemického znečištění prostředí přírodními procesy ...................................................................................... 38
Riziko globálního oteplování ........................................................................................................................................... 40
Rizika hypotetická ............................................................................................................................................................. 41
Uvidí naše děti z Krkonoš moře? .................................................................................................................................... 41
Riziko změn magnetického pole Země ........................................................................................................................... 42
Dopadne na Zemi mimozemské těleso? ......................................................................................................................... 42
Mezinárodní aktivity ve zmírňování účinků přírodních katastrof ............................................................................ 43
Ochrana našeho obyvatelstva v zahraničí ....................................................................................................................... 45
Přírodní katastrofy a rizika podle zemí ......................................................................................................................... 47
Použitá a doporučená literatura ...................................................................................................................................... 50
Internetové stránky ........................................................................................................................................................... 52