Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Analýza povodí Dunaje

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Analýza povodí Dunaje


Název publikaceAnalýza povodí Dunaje
Rok vydání2006
KategorieŽP A OCHRANA
Témakrajina
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2006 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Obsah(WFD Roof Report 2004)
Charakteristika povodí, vliv aktivit člověka na povodí a ekonomická analýza dle článku 5 a přílohy II a III
a přehled chráněných území dle článku 6 a přílohy IV Rámcové směrnice EU o vodní politice (2000/60/ES).

1. ÚVOD 4
2. OBLAST POVODÍ DUNAJE 7
3. CHARAKTERISTIKA POVRCHOVÝCH VOD 12
3.1. Organické znečištění 12
3.2. Znečištění živinami 12
3.3. Nebezpečné látky 13
3.4. Hydromorfologické změny 13
3.5. Mokřady 14
3.6. Pobřežní vody 14
3.7. Rizika ohrožující dosažení environmentálních cílů 15
4. CHARAKTERISTIKA PODZEMNÍCH VOD 16
4.1. Vlivy a dopady na podzemní vody 16
4.2. Rizika nedosažení environmentálních cílů 16
5. PŘEHLED CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 18
6. EKONOMICKÁ ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ VODY 20
7. ÚČAST VEŘEJNOSTI 21
8. NÁSLEDNÉ KROKY 23
Soubory ke staženíicpdr-ce-korektura_final_2.pdf (5,548 kBytes)