Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (2005/01)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání2005
Ročník2005
Číslo01
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZpravodaj01_05-nahled.pdf (1,050 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Objednávky přijímá: zpravodaj@mzp.cz

OBSAH
Na aktuální téma 
Pozdravné vystoupení předsedy vlády České republiky JUDr. Stanislava Grosse na zahájení vrcholné části 16. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu................... 1
Šestnácté zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu ........ 3
Aktuality
Natura 2000: MŽP připravilo národní seznam stanovišť..........................................................10
První díl příručky pro ohlašování do IRZ již vyšel .......................................................... 10
Předání cen vítězům soutěže uspořádané ke Dni Dunaje ........................................................ 11
Příprava projektů v oblasti životního prostředí byla posílena spoluprací mezi Rakouskem, Německem a ČR ...... 12
Libor Ambrozek udělil osm Cen ministra životního prostředí za rok 2004....................................... 13
EEA přináší první digitální mapu měnící se krajiny Evropy.................................................... 14
Austria showcase – technologie pro ochranu životního prostředí............................................... 15
Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů............ 16
Soutěž GISOHÁR 2004 už zná své vítěze ....................................................................... 18
Informujeme
4. evropská konference o ochraně rostlin: péče o planě rostoucí rostliny a jejich prostředí v kontinentálním měřítku...................................................................................................... 18
Směrnice o environmentální odpovědnosti...................................................................... 20
Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi.......................................................... 21
ALTER-Net jako základ dlouhodobého ekologického výzkumu v Evropě............................................. 22
Zkušenosti ČR s odstraňováním starých ekologických zátěží jsou jedinečné..................................... 23
Aquatherm ve znamení úspor ............................ 24Vyšly „hvězdy“ Solární ligy ČR 2004 ............... 26
Ceny XXIX. ročníku mezinárodní soutěže Týká se to také tebe ................................................. 28