Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (1998/03)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo03
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZ_03.DOC (243 kBytes); z3subvencevsektoru.html (23 kBytes); obsah.html (2 kBytes); z3ekonnastr.html (14 kBytes); z3EUnabizi.html (7 kBytes); z3mistniagenda.html (14 kBytes); z3navrhumluvy.html (72 kBytes); z3otazkapro.html (6 kBytes); z3strategieapol.html (21 kBytes); z3studiedusledku.html (16 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz
OBSAH
Na aktuální téma
Ekonomické nástroje a environmentální politika 1
Subvence v sektoru energetiky a jejich důsledky 3
Otázka pro... 7
Ekologie mezinárodně
Místní Agenda 21, Britové a státní správa 8
Strategie, politika a cíle ochrany životního prostředí Velké Británie 9
Evropská unie - fakta, informace Studie důsledků harmonizace právního řádu ČR s právem EU pro sektor ochrany vod a hospodaření s vodou 12
EU nabízí pomocnou ruku k vybudování struktur státní správy 14
Návrh úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 15
Dokumenty
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v r. 1996 Ostravská oblast 24
Příloha
Radon v domě Postup při stavbě a rekonstrukci budov I-VII
Hodnocení radonu a ostatních přírodních radionuklidů ve vodách VI-VIII