Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (2005/02)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání2005
Ročník2005
Číslo02
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZpravodaj02_05-nahled.pdf (778 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Objednávky přijímá: zpravodaj@mzp.cz

OBSAH
Rozhovor měsíce
Největším loňským úspěchem je schválení Natury............................................................... 1
Aktuality
10. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu............................................ 4
Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů opět odložen ........................................................... 5
Deset projektů Fondu soudržnosti podpoří Evropská unie....................................................... 5
SFŽP opět přijímá žádosti do OPI....................... 6Zřízena Rada pro odpadové hospodářství ............. 6
Natura 2000: vláda schválila národní seznam evropsky významných lokalit...................................... 7
Vláda rozhodla o dalších ptačích oblastech................................................................... 7
Evropská unie
Informace o zasedání Rady EU pro životní prostředí........................................................... 8
Informace o funkci a novém složení Evropské komise ......................................................... 12
Přípravy Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Turecka na vstup do EU .......................................... 13
Životní prostředí v EU: přelomový rok 2005? ................................................................ 14
Střednědobé hodnocení cílů Lisabonské strategie a reakce na Kokovu zprávu................................... 15
Evropský soudní dvůr odmítl německý systém vratných lahví .................................................. 18
Informujeme
Databáze elektrospotřebičů umožňuje vyhledávat podle energetické třídy...................................... 19
Zajištění implementace „Doporučení ministerské Rady OECD k materiálovým tokům a produktivitě zdrojů“ v podmínkách ČR............................................................................................... 20
Nové uspořádání odboru ekonomiky............................................................................ 24
Problematika biologicky rozložitelných odpadů .............................................................. 25
Na Slovensku vybrali Smraškoda 2004 a Zelenou haluz 2004 ................................................... 28