Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (1998/10)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo10
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZ_10.DOC (286 kBytes); Z_10zobsahu.htm (9 kBytes); obsah.html (2 kBytes); Z_10ctvrtygrant.htm (4 kBytes); Z_10ekolvychova.htm (4 kBytes); Z_10jednani.htm (3 kBytes); Z_10OLOMOUC.htm (63 kBytes); Z_10politikacr.htm (111 kBytes); Z_10pripravana.htm (7 kBytes); Z_10programochrany.htm (3 kBytes); Z_10protokolo.htm (36 kBytes); Z_10provstup.htm (9 kBytes); Z_10ustanovujicizas.htm (5 kBytes); Z_10zahranicni.htm (6 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz
Obsah
Na aktuální téma
Pro vstup do Evropské unie musíme udělat maximum 1
Protokol o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států 3
Ustavující zasedání Mezivládního negociačního výboru pro perzistentní organické polutanty 7
Politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 8
Ekologie mezinárodně
Jednání ministrů životního prostředí zemí přidružených k EU s R. Bjerregaardovou 20
Příprava na technická jednání mezi ČR a Evropskou komisí o zavedení legislativy ES do českého právního řádu v oblasti životního prostředí 20
Zahraniční rozvojová pomoc ČR zajišťovaná MŽP 21
Čtvrtý grant Programu ochrany životního prostředí Země pro Českou republiku 22
Program ochrany životního prostředí Země (GEF) 22
Z obsahu čtvrtletníku EIA č. 3/98 23
Dokumenty
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v r. 1996 Olomoucká oblast 24
Ekologická výchova v okrese Nový Jičín 27
Příloha
Integrovaný registr znečištění (PRTR) – – efektivní nástroj snižování rizik velkých zdrojů znečištění, zavádění čistší produkce a informování veřejnosti I-XII