Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (1998/02)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo02
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZ_02.DOC (313 kBytes); z2zaveryob.html (3 kBytes); obsah.html (2 kBytes); z2bilanceroku.html (7 kBytes); z2CRazakaz.html (9 kBytes); z2dohodamezi.html (9 kBytes); z2knekterymot.html (10 kBytes); z2mezinaktiv.html (9 kBytes); z2politikaobn.html (10 kBytes); z2prilohysmernic.html (64 kBytes); z2smernicespoz.html (32 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz

OBSAH
Na aktuální téma
Bilance roku 1997, výhledy do roku 1998 1
Politika obnovitelných zdrojů energie pro střední a východní Evropu 3
K některým otázkám uplatňování nového zákona o odpadech 4
Závěry obálkové komise - výběrové řízení pro přidělování finančních prostředků občanským sdružením v roce 1998 5
Česká republika a zákaz mezinárodního obchodu se slonovinou 6
Ekologicky šetrný výrobekSměrnice s požadavky pro propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek č. 03-97, č. 20-97 a č. 21-97 7
Přílohy Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR na rok 1998 11
Ekologie mezinárodně
Mezinárodní aktivity MŽP v r. 1997 22
Dohoda mezi vládou ČR a vládou PR o spolupráci v oblasti ochrany
životního prostředí 23
Dokumenty
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl.m. Praze v r. 1996 Chomutovská oblast 24
Příloha
Nové odvětvové technické normy vodního hospodářství (Povodňové plány, Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích, Provozní řády vodních děl, Rybí přechody) I-XIX
Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 XIX-XX