Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/02)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo02
KategorieČasopisy
DALŠÍ
TémaPlaneta
management
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke stažení0402.jpg (68 kBytes); ENVIBRNO.PDF (765 kBytes)
ObsahOBSAH

ENVIKONGRES – IPPC A NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Úvodní slovo Libora Ambrozka, ministra životního prostředí ..............................................................................................2
Úvodní slovo Milana Urbana, ministra průmyslu a obchodu...............................................................................................3
Úvodní slovo Jaroslava Palase, ministra zemědělství.........................................................................................................4
Ladislav Špaček, Lubomír Látal: Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách........................5
Erik Geuss: Vize Agentury integrované prevence k naplňování odborné podpory systému IPPC .......................7
Milena Drašťáková: Zkušenosti z prvního roku aplikace systému IPPC .........................................................................9
Martin Whitworth: Posílení implementace IPPC v České republice .................................................................................11
Karl Vrancken, Peter Vercaemst, Roger Dijkmans Implementace koncepce IPPC v regionu Vlámsko,
Belgie realizovaná BAT-centrem Vito........................................................................................................................................12
Vladislav Bízek: Úloha integrované prevence (IPPC) v ochraně ovzduší ....................................................................14
Zdeněk Suchánek, Jiří Vavřínek: Plán úprav skládek a IPPC ...........................................................................................18
Jiří Študent: Stav implementace zákona č. 76/2002 Sb. k integrované prevenci a omezování znečištění..........26
Vladimír Dobeš, Vladimíra Henelová, Petr Honskus, Pavel Sitný: Energetické řízení jako nejlepší dostupná technika................................................................................................................................................................................................ 27
Jan Prášek: Obecné principy monitorování .............................................................................................................................31
Jaroslav Prchal, Petr Honskus: Zkušenosti s hodnocením ekonomických a cross-media efektů .......................34
ÚVODNÍ SLOVA ODBORNÝCH GARANTŮ SEKCÍ ENVIKONGRESU
SEKCE: ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
Jan Mareček, Eva Krčálová, Petr Krejzek: Některé poznatky a praktické zkušenosti s dosavadním naplňováním zákona o integrované prevenci............................................................................................................................................................................................ 38
SEKCE: ENERGETIKA
Bohuslav Moucha, František Vaněk: IPPC a nové technologie v energetice – základní motto sekce energetiky.......41
SEKCE: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Jiří Hřebíček: Zkušenosti s procesem IPPC v oblasti nakládání s odpady ...............................................................43
SEKCE:VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
Vladímír Toman: Zkušenosti s procesem IPPC v odvětví hutnictví – výroba a zpracování kovů..........................46
SEKCE: OSTATNÍ PRŮMYSL
Josef Zbořil: Zkušenosti z přípravy a projednání žádostí v kategorii zařízení ostatní průmysl .............................48
SEKCE: CHEMICKY PRŮMYSL
Vladimír Novotný: Zkušenosti z prvého roku zavádění integrované prevence dle zákona č. 76/2002 Sb.
Do praxe českého chemického průmyslu .............................................................................................................................50
SEKCE: ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ
Jaroslava Ledererová, Miroslav Svoboda, Michaela Suchardová: Proces IPPC při zpracování nerostů .......52
ČESKO-SLOVENSKÝ WORKSHOP "PODPŮRNÉ NÁSTROJE V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ"
Úvodní slovo náměstkyně ministra životního prostředí ČR Ivany Jiráskové................................................................54
Memorandum ministrů životního prostředí ČR a SR..............................................................................................................55
Leoš Křenek: Vývoj odpadového hospodářství České republiky před vstupem do Evropské unie...................56
Peter Gallovič: Vývoj odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pred vstupom do Európskej únie....59
Andrej Mudray: Nakládání s odpady a Státní fond životního prostředí ČR ...................................................................61
Ivan Zuzula: Recyklačný fond – ekonomický nástroj v oblasti odpadového hospodárstva v SR ........................64
Miroslav Lacuška: Informačné nástroje v odpadovom hospodárstve v SR .............................................................. 70
Závěrečné slovo Jiřího Hřebíčka ...............................................................................................................................................76