Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (1998/04)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo04
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZ_04.DOC (358 kBytes); z423brezen.html (6 kBytes); obsah.html (3 kBytes); z4aktivitypodniku.html (4 kBytes); z4cileapriority.html (18 kBytes); z4cinnostsekr.html (10 kBytes); z4lokalniinic.html (3 kBytes); z4obchodsemisemi.html (11 kBytes); z4podilcs.html (12 kBytes); z4programnazachr.html (29 kBytes); z4seminarnatema.html (9 kBytes); z4stavlegisl.html (4 kBytes); z4vodaa.html (3 kBytes); z4vyselpruvodce.html (5 kBytes); z4vytvoritatm.html (14 kBytes); z4zobsahu.html (8 kBytes); z422brezen.html (5 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz
OBSAH
Na aktuální téma
Vytvořit atmosféru týmové práce, otevřít se veřejnosti 1
Cíle a priority Národního programu přípravy ke vstupu do EU v oblasti životního prostředí 3
Obchodování s emisemi skleníkových plynů - příležitost pro český průmysl 5
Seminář na téma Ekologicko-právní odpovědnost 6
Činnost sekretariátu rozkladové komise ministra životního prostředí v roce 1997 7
Aktivity podniků při ochraně životního prostředí v roce 1996 7
Vyšel Průvodce ekologickým zákonodárstvím EU 8
Stav legislativních prací v oblasti životního prostředí 9
Podíl Českého hydrometeorologického ústavu na plnění Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy 10
Lokální iniciativy pro udržitelné vzorce spotřeby 11
Program na záchranu rysa ostrovida v ČR 12
Z obsahu čtvrtletníku EIA č. 1/98 16
22. březen - Světový den vody 17
Voda a udržitelný rozvoj 17
23. březen - Světový meteorologický den 18
Závěrečná zpráva o rozdělení finančních prostředků na projekty občanských sdružení pro rok 1998 19
Dokumenty
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v r. 1996 Středočeská oblast 32
Změny údajů v seznamu osob, které získaly osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí 35