Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (1998/06)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo06
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZ_06.DOC (255 kBytes); z6zavadeniprogr.html (39 kBytes); obsah.html (3 kBytes); z6cinnostceske.html (52 kBytes); z6ctvrtamezin.html (8 kBytes); z6EUamernice.html (5 kBytes); z6fcezmocnence.html (9 kBytes); z6metodpokyn.html (6 kBytes); z6mezinaraktivity.html (11 kBytes); z6plzen.html (20 kBytes); z6pokracovanisez.html (3 kBytes); z6projektysvet.html (9 kBytes); z6prvnisetkani.html (2 kBytes); z6sdeleni.html (6 kBytes); z6sestezasedani.html (12 kBytes); z6spolecnehledat.html (8 kBytes); z6statniprog.html (4 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz
Obsah
Na aktuální téma
Šesté zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj 1
Čtvrtá mezinárodní konference EHK OSN Životní prostředí pro Evropu 3
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 4
Evropská unie - fakta, informace
Funkce zmocněnce ministra pro přijetí do EU 5
První setkání ke koordinaci negociací ČR o vstupu do EU 6
Evropská unie a směrnice 96/61 EC 6
Ekologie mezinárodně
Mezinárodní aktivity České inspekce životního prostředí 7
Společně hledat přístupy, jak obhospodařovat vodní zdroje 8
Činnost České inspekce životního prostředí v roce 1997 9
Sdělení MŽP a MZd o požadavcích na odbornou způsobilost osob pověřených hodnocením nebezpečných vlastností odpadů 12
Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k zařazování odpadů 12
Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí 13
Projekty Světového svazu ochrany přírody v ČR 14
Zavádění programu EMAS v České republice 15
Výsledky projektů občanských sdružení podpořených MŽP v roce 1997 19
Dokumenty
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. městě Praze v r. 1996 Plzeňská oblast 25