Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (1998/12)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo12
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZ_12.DOC (221 kBytes); Z_12vyjednavaci.html (11 kBytes); obsah.html (4 kBytes); Z_12boj.html (4 kBytes); Z_12ceny.html (13 kBytes); Z_12cinnost.html (4 kBytes); Z_12den.html (7 kBytes); Z_12dunaj.html (1 kBytes); Z_12ekotoxicita.html (42 kBytes); Z_12eu.html (10 kBytes); Z_12financovani.html (22 kBytes); Z_12FOREGS.html (6 kBytes); Z_12chemie.html (11 kBytes); Z_12informace.html (15 kBytes); Z_12konference.html (5 kBytes); Z_12odpad.html (15 kBytes); Z_12oecd.html (2 kBytes); Z_12podnikatele.html (3 kBytes); Z_12podpora.html (7 kBytes); Z_12pozornost.html (19 kBytes); Z_12pripravaCR.html (7 kBytes); Z_12rizika.html (7 kBytes); Z_12setkani.html (2 kBytes); Z_12smlouvy.html (5 kBytes); Z_12spoluprace.html (2 kBytes); Z_12temelin.html (6 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz
Obsah
Na aktuální téma
Životní prostředí – náročná oblast přípravy na členství v EU 1
Cena ministra životního prostředí za rok 1998 3
České Švýcarsko a boj o lesy 4
Změna postupu nezávislého posouzení dostavby JE Temelín 5
Spolupráce s SRN na hraničních vodách 5
Druhé česko-německé setkání členů Sněmu dětí ČR 5
Evropská unie - fakta, informace
Rozhovor s Martinem Bartensteinem 6
Činnost sítě pro zavádění a prosazování environmentálního práva 8
Podnikatelský ekologický program zahájen 8
Setkání vyjednávačů šesti kandidátských zemí pro oblast životního prostředí 9
Informační podpora vyjednávacího procesu ČR s EU 10
Legislativa EU v oblasti chemických látek 11
Kontrolu chemických látek má na starosti DG XI 12
Příprava ČR na využívání strukturálních fondů 13
Ekologie mezinárodně
Mezinárodní den biologické rozmanitosti – 29. prosinec 15
Hodnocení politiky životního prostředí ČR v OECD 16
4. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 16
Nevládní organizace pro ochranu Dunaje 16
Foregs 98 – 28. zasedání ředitelů národních geologických služeb 17
Nové mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí a lidského zdraví 18
Přístup k informacím o životním prostředí v ČR 19
Současné financování nevládních neziskových organizací zaměřených na životní prostředí 21
Udělení autorizace k nakládání s nebezpečnými odpady 22
Metodický návod ke stanovení ekotoxicity odpadů 23