Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Zpravodaj MŽP

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Zpravodaj MŽP (1998/11)


Název periodikaZpravodaj MŽP
Rok vydání1998
Ročník1998
Číslo11
KategorieČasopisy
TémaZpravodaj MŽP
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíZ_11.TXT (201 kBytes); Z_11znamky.html (4 kBytes); obsah.html (4 kBytes); Z_11cinnost.html (8 kBytes); Z_11druhezasedani.html (1 kBytes); Z_11ekofilm.html (4 kBytes); Z_11evropskezasedani.html (3 kBytes); Z_11finale.html (5 kBytes); Z_11hlediska.htm (18 kBytes); Z_11charta.html (2 kBytes); Z_11komise.html (17 kBytes); Z_11MAB.html (9 kBytes); Z_11oceany.html (9 kBytes); Z_11opatreni.html (9 kBytes); Z_11orglatky.html (20 kBytes); Z_11otazky.html (10 kBytes); Z_11plneni.html (7 kBytes); Z_11pokracovaniseznamu.html (12 kBytes); Z_11priprava.html (5 kBytes); Z_11prispevek.html (2 kBytes); Z_11program.html (2 kBytes); Z_11programUNESCO.html (8 kBytes); Z_11rukovet.html (7 kBytes); Z_11sdeleni.html (6 kBytes); Z_11seznam.htm (7 kBytes); Z_11stredisko.htm (7 kBytes); Z_11ukoly.html (7 kBytes); Z_11vychova.html (3 kBytes); Z_11zasedani.html (19 kBytes); Z_11zasedanifora.html (14 kBytes); Z_11zhodnoceni.html (12 kBytes)
ObsahMinisterstvo životního prostředí vydává periodika Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP (měsíčníky) a Zpravodaj EIA, IPPC, SEA (čtvrtletník). Od ledna 1999 jsou rozesílány (i s dalšími materiály) pod společným názvem Věstník&Zpravodaj MŽP a jsou k dispozici pro nekomerční využití i na této webové stránce.

Předplatné titulu "Věstník&Zpravodaj MŽP" s přílohami činí 750,- Kč.

Objednávky přijímá:


SEVT a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel. 233 551 711, fax 233 553 422, e-mail:
sevt@sevt.cz
Obsah
Na aktuální téma
Úkoly MŽP na prahu třetího tisíciletí 1
Propůjčení dalších známek Ekologicky šetrný výrobek 2
Otázky pro... 3
Zdravé oceány - nezbytná součást života na naší planetě 4
Charta oceánů 5
11. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Labe 6
Návrh opatření na podporu úspor energie a využití jejích obnovitelných zdrojů 8
Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 9
Ekofilm ’98 10
Evropská unie - fakta, informace
Zasedání Rady ministrů životního prostředí členských zemí Evropské unie 11
Příprava 3. ministerské konference Životní prostředí a zdraví vrcholí 13
Ekologie mezinárodně
Druhé zasedání mezivládního fóra o lesích 14
Příspěvek Kostariky a Kanady k naplňování programu IFF 15
Program na ochranu biologické a krajinné rozmanitosti 16
Výchova a školení veřejnosti k udržitelné spotřebě 16
Evropské zasedání CITES o rostlinách 16
Druhé zasedání konzultačního fóra MŽP 16
Činnost mezinárodní skupiny pro staré ekologické zátěže 17
Program UNESCO Člověk a biosféra 18
Význam programu MAB 19
Environmentální hlediska využití vojenských prostorů 20
Finále V. ročníku celostátní soutěže diplomových prací z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 22
Pokračování seznamu oprávněných osob pro posuzování vlivů na životní prostředí 23
Těkavé organické látky jako hlavní prekurzory tvorby fotochemického smogu 24
Vodohospodářské školicí a informační středisko Praha 27
Sdělení odboru odpadů MŽP 28
Pokračování seznamu osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 29
Rukověť českým obcím pro budoucnost 30
Plnění emisních limitů pro velké a střední zdroje znečišťování ovzduší 31