Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2007/05)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2007
Ročník2007
Číslo05
KategorieČasopisy
TémaPlaneta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíplaneta5_final.pdf (1,036 kBytes)
ObsahFINANCOVÁNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŮSOBNOSTI MŽP ................................................................... 2

Úvodní slovo ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka ........................................................................................................................ 2
Úvod do Operačního programu Životní prostředí .................................................................................................................................................... 2
Stručný návod pro podávání projektů do OP ŽP ....................................................................................................................................................... 4
Administrace a řízení projektů v OP ŽP .................................................................................................................................................................... 16
FINANCOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ...................................... 20
Úvodní slovo ministra zemědělství Ing. Petra Gandaloviče ................................................................................................................................... 20
Programy protipovodňových opatření včetně zapojení rybníků a jejich soustav ................................................................................................. 20
Programy financování vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací ................................................................................................. 21
Podpora vodního hospodářství z programu Rozvoje venkova ............................................................................................................................... 22
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY FINANČNÍCH ÚSTAVŮ ............... 23
Financovaní projektů z fondů EU v ČSOB ................................................................................................................................................................ 23
EU Program region – program financování komunálních projektů podporovaných z fondů EU .................................................................... 24
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. přispívá svými činnostmi k ochraně životního prostředí ..................................................... 25
Financování a podpora ochrany ŽP v působnosti krajů, zkušenosti Jihomoravského kraje ............................................................................... 26
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ÚROVNI KRAJŮ, MĚST A OBCÍ .......................................... 26
Zkušenosti statutárního města Brna s projekty v oblasti ŽP spolufinancovanými z EU ..................................................................................... 27
Ekologické veletrhy Brno podporují tvorbu a ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj v České republice ....................................... 28