Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí (2005)

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí (2005)


Název publikacePřehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí (2005)
AutorTomáš GREMLICA - Alena DODOKOVÁ
Rok vydání2006
KategorieLEGISLATIVA
TémaZákony ČR
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2006 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Obsah
A. PŘEHLED MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV A ENVIRONMENTÁLNÍHO PRÁVA ES
A.1 Mezinárodní úmluvy
A.2 Implementace mezinárodních úmluv do práva ES
A.3 Horizontální právní předpisy
A.4 Kvalita vod, vodní hospodářství
A.5 Kvalita ovzduší, ochrana ovzduší
A.6 Změna klimatu a ochrana ozonové vrstvy Země
A.7 Ochrana přírody a krajiny
A.8 Odpadové hospodářství
A.9 Nakládání s chemickými látkami
A.10 Průmyslové znečištění, management rizik a ekoznačení
A.11 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO)
A.12 Ochrana před hlukem
A.13 Jaderná bezpečnost
B. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
B.1 Obecné a průřezové právní předpisy v oblasti životního prostředí
B.2 Vodní hospodářství
B.3 Ochrana ovzduší
B.4 Ochrana přírody a krajiny
B.5 Ochrana zemědělského půdního fondu
B.6 Lesní hospodářství
B.7 Ochrana horninového prostředí
B.8 Odpadové hospodářství
B.9 Nakládání s chemickými látkami
B.10 Prevence závažných havárií
B.11 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
OBLASTI SOUVISEJÍCÍ
B.12 Ochrana zdraví a hygiena
B.13 Jaderná bezpečnost
B.14 Územní plánování a stavební řád
C. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
D. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA č. 500/2004 Sb., SPRÁVNÍ ŘÁD
Soubory ke staženíPřehled envi práva.pdf (1,465 kBytes)