Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Přímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině pro zemědělce

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Přímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině pro zemědělce


Název publikacePřímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině pro zemědělce
Rok vydání2004
KategorieDALŠÍ
TémaEkonomika
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2005 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahObsah:
Úvod .................................................................................................................................................................1
Jak postupovat při výběru podporovaného opatření ......................................................................1
Přehled programů využitelných na ochranu přírody a krajiny .......................................................2
A. Programy v gesci Ministerstva životního prostředí .....................................................................3
1. SFŽP - Program péče o přírodní prostředí .....................................................................................3
2. Program péče o krajinu ........................................................................................................................3
3. Program revitalizace říčních systémů ...............................................................................................4
4. Operační program Infrastruktura .........................................................................................................4
5. Správa nezcizitelného státního majetku v zvláště chráněných územích ...............................5
6. Program LIFE - NATURE ......................................................................................................................5
B. Programy v gesci Ministerstva zemědělství ..................................................................................6
1. Horizontální plán rozvoje venkova ....................................................................................................6
2. Operační program Zemědělství .........................................................................................................6
Přehledy podporovaných opatření .......................................................................................................7
Louky ...............................................................................................................................................................7
Pastviny ..........................................................................................................................................................9
Polní kultury .................................................................................................................................................11
Mokřady a vodní plochy .........................................................................................................................12
Trvalá krajinná zeleň ...............................................................................................................................16
Trvalé kultury ..............................................................................................................................................18
Lesy ...............................................................................................................................................................19
Osvěta a studie ..........................................................................................................................................21
Příprava plánů ............................................................................................................................................22
Faremní infrastruktura ..............................................................................................................................23
Seznam použitých zkratek .....................................................................................................................24
Kontakty
Soubory ke staženíOEKL-Zemedelci-20040707.pdf (1,218 kBytes)