Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/12)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo12
KategorieČasopisy
ČR A ZAHRANIČÍ
ŽP A OCHRANA
Témakrajina
Planeta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženídurban_el.pdf (206 kBytes); obsah.pdf (26 kBytes); obálka.jpg (41 kBytes)
ObsahOBSAH

Výzvy.......................................................................................................................................................................................4
Úvod.........................................................................................................................................................................................4
Výstup 1: Zásadní role chráněných území při celosvětové ochraně biodiverzity je naplněna. ..............................................6
Klíčový cíl 1: konkrétní akce Úmluvy o biologické rozmanitosti na zlepšení role chráněných
území v ochraně biodiverzity ........................................................................................................8
Klíčový cíl 2: konkrétní akce všech signatářů Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního
dědictví ke zvýraznění úlohy míst Světového dědictví při ochraně biodiverzity. .........................9
Výstup 2: Základní role chráněných území v udržitelném rozvoji je naplněna. ..................................................................10
Klíčový cíl 3: podniknout konkrétní kroky pro zajištění, aby chráněná území přispívala
k omezení chudoby a nikoli k jejímu prohlubování ....................................................................10
Výstup 3: Světová soustava chráněných území propojena s okolní krajinou a moři ............................................................12
Klíčový cíl 4: systém chráněných území reprezentující všechny světové ekosystémy
je zkompletován do roku 2010 ....................................................................................................12
Klíčový cíl 5: všechna chráněná území budou propojena v rámci širších ekologických systémů
na souši a na moři do roku 2015. ................................................................................................12
Výstup 4: Dosaženo zlepšení kvality, efektivity a podávání zpráv o managementu chráněných území ..............................14
Klíčový cíl 6: všechna chráněná území mají do roku 2015 efektivní management ..........................................15
Klíčový cíl 7: všechna chráněná území mají efektivní management. ................................................................16
Výstup 5: Práva původních a kočovných národů a místních komunit ve vztahu k přírodním zdrojům
a ochraně biodiverzity jsou uznána a zaručena ....................................................................................................17
Klíčový cíl 8: všechna existující a budoucí chráněná území mají být spravována a ustavována
v plném souladu s právy domorodých národů, kočovných národů a místních komunit. ...........17
Klíčový cíl 9: chráněná území mají ve svém vedení zástupce vybrané domorodými národy
a místními komunitami v míře odpovídající jejich právům a zájmům. ......................................17
Klíčový cíl 10: vytvořit a do roku 2010 uvést do praxe participativní mechanismy restituce
tradičních území a teritorií domorodých národů, které byly začleněny do
chráněných území bez jejich svobodného a informovaného souhlasu. .......................................17
Výstup 6: Mladší generace posíleny ....................................................................................................................................19
Klíčový cíl 11: Zajistit větší zapojení mladších generací do správy a managementu
chráněných území a podniknout kroky k posílení jejich schopnosti
rozšířit ochranářskou obec a aktivně se zapojit. ..........................................................................19
Výstup 7: Dosaženo podstatně vyšší úrovně podpory chráněným územím ze strany ostatních partnerů ............................19
Klíčový cíl 12: získat podporu od všech hlavních podílníků ...............................................................................20
Výstup 8: Zavedeny zlepšené formy řízení uznávající jak tradiční formy tak nové přístupy, které mohou
být pro ochranu přírody velkým přínosem ...........................................................................................................21
Klíčový cíl 13: zavést ve všech zemích efektivní systémy řízení ........................................................................22
Výstup 9: Zajištěn podstatně větší objem zdrojů pro fungování chráněných území odpovídající
jejich hodnotám a potřebám ................................................................................................................................22
Klíčový cíl 14: zajistit dostatečné zdroje pro zjišťování, vyčíslování a financování opakovaných
provozních nákladů světově reprezentativní soustavy chráněných území do roku 2010. ...........23
Výstup 10: zlepšená komunikace a osvětlování role a přínosů chráněných území ..............................................................24
Durbanská výzva ..................................................................................................................................................................26