Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny


Název publikaceFinanční zdroje na ochranu přírody a krajiny
Rok vydání2007
KategorieDALŠÍ
ŽP A OCHRANA
TémaEkonomika
krajina
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2007 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Obsah2
1. Úvod ................................................................................................................................................ 3
2. Přehled .nančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny ........................................................ 5
3. Seznam fondů a jejich zaměření .................................................................................................... 6
3.1 Hlavní zdroje využitelné pro .nancování ochrany přírody a krajiny ............................................... 6
3.1.1 Evropské zdroje ............................................................................................................................... 6
3.1.2 Národní zdroje – Programy resortu MŽP ......................................................................................... 9
3.1.3 Národní zdroje – Další programy ................................................................................................... 12
3.1.4 Ostatní možné zdroje ...................................................................................................................... 14
3.2 Finanční zdroje na podporu rozvoje místní spolupráce .................................................................. 16
3.2.1 Regionální operační programy ........................................................................................................ 16
3.2.2 LEADER ........................................................................................................................................ 16
3.2.3 Operační program Praha – konkurenceschopnost na období 2007 – 2013 ..................................... 16
3.3 Finanční zdroje na podporu rozvoje přeshraniční spolupráce ........................................................ 18
3.3.1 Operační programy přeshraniční spolupráce .................................................................................. 18
4. Přehled podpor dle jednotlivých typů činností .......................................................................... 19
4.1 Zemědělská půda, nelesní zeleň a další krajinné prvky .................................................................. 20
4.2 Lesní půda ...................................................................................................................................... 29
4.3 Mokřady a vodní plochy ................................................................................................................. 34
4.4 Urbanizované plochy ...................................................................................................................... 40
4.5 Tvorba plánů, environmentální osvěta a poradenství ..................................................................... 43
4.6 Návštěvnická infrastruktura ............................................................................................................ 46
5. Co je navrženo pro území Natura 2000? .................................................................................... 48
6. Jak psát projekty? ......................................................................................................................... 49
7. Seznam zkratek ............................................................................................................................. 50
8. Kontakty ....................................................................................................................................... 51
Soubory ke staženíbrozura_financovani_4.pdf (6,309 kBytes)