Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Souhrnná zpráva za rok 2004

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Souhrnná zpráva za rok 2004


Název publikaceIntegrovaný registr znečišťování životního prostředí - Souhrnná zpráva za rok 2004
Rok vydání2006
KategorieŽP A TECHNICKÉ HLEDISKO
Témamanagement
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2006 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahSHRNUTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Souhrnná zpráva o integrovaném registru znečišťování životního prostředí . . . 8
Proces ohlašování do IRZ za rok 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vyhodnocení ohlášených údajů do IRZ za rok 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KAPITOLA 1: REGISTRY ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 13
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 14
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. . . .. . . . . . . . . . . . . 15
Evropský registr emisí znečišťujících látek. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 15
Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 16
KAPITOLA 2: INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ . . 17
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 18
Právní předpisy přijaté pro implementaci IRZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 18
Rozsah a struktura IRZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ohlašovací povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kompetence a sankce v rámci IRZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Utajování údajů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KAPITOLA 3: OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Údaje ohlašované do IRZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Způsob a forma ohlašování údajů do IRZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Centralizace ohlašovacích povinností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Postavení dotčených orgánů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KAPITOLA 4: ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ Z IRZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zveřejněné údaje a forma zveřejnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Internetová stránka IRZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vyhledávání v IRZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vyhledávání v mapě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KAPITOLA 5: ÚDAJE OHLÁŠENÉ DO IRZ V ROCE 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Struktura hlášení do IRZ podle krajů ČR a činností provozoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
Struktura hlášení do IRZ podle druhu emise/přenosu a látek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Provozovny ohlašovatelů do IRZ s IPPC zařízením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
KAPITOLA 6: EMISE OHLAŠOVANÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38
Oxid uhličitý (CO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oxidy síry (SOx/SO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Oxid uhelnatý (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Oxidy dusíku (NOx/NO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Amoniak (NH3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Těžké kovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD + PCDF) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 46
KAPITOLA 7: EMISE OHLAŠOVANÝCH LÁTEK DO VODY . . . . . . . . . . . 47
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Celkový dusík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50
Celkový fosfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Chloridy (jako celkové Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Rtuť a sloučeniny (jako Hg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Chrom a sloučeniny (jako Cr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kyanidy (jako celkové CN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Fenoly (jako celkové C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Halogenované organické sloučeniny (AOX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
KAPITOLA 8: EMISE OHLAŠOVANÝCH LÁTEK DO PŮDY . . . . . . . . . 55
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Těžké kovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Celkový dusík a celkový fosfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
KAPITOLA 9: PŘENOSY OHLAŠOVANÝCH LÁTEK V ODPADECH . 59
Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Olovo a sloučeniny (jako Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Měď a sloučeniny (jako Cu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zinek a sloučeniny (jako Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Chrom a sloučeniny (jako Cr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Kadmium a sloučeniny (jako Cd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Celkový fosfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Další ohlášené látky v odpadech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
KAPITOLA 10: PŘENOSY OHLAŠOVANÝCH LÁTEK V ODPADNÍCH VODÁCH . . . 65
Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Celkový dusík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Olovo a sloučeniny (jako Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fenoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Chrom a sloučeniny (jako Cr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Srovnání množství vybraných látek v emisích do vody a v přenosech v odpadních vodách . . . 70
KAPITOLA 11: ŠÍŘENÍ INFORMACÍ O IRZ V ROCE 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Šíření informací o IRZ v roce 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ZÁVĚR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zatížení nepřesnostmi a otázka kvality dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Zhodnocení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Důležité pojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Registry znečišťujících látek na Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Obecné zkratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Chemické zkratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Publikace k IRZ vydané do 15. 2. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Použité prameny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
PŘÍLOHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Příloha 1: Množství ohlášených látek do IRZ dle typu emise/přenosu . . . 86
Příloha 2: Četnost hlášení jednotlivých látek dle typu emise/přenosu . . . 88
Příloha 3: Klíč pro defi nování činností v IRZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Soubory ke staženíIRZ-Souhrnna_zprava_2004.pdf (2,556 kBytes)