Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Přímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině pro nevládní organizace

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Přímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině pro nevládní organizace


Název publikacePřímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině pro nevládní organizace
Rok vydání2004
KategorieDALŠÍ
TémaEkonomika
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2005 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahObsah
Úvod .......................................................................................................................................................................1
Základní hlediska pro umístění opatření ....................................................................................................1
Dotační programy využitelné na ochranu přírody a krajiny ..................................................................2
A. Programy v gesci Ministerstva životního prostředí ............................................................................3
1. SFŽP - Program péče o přírodní prostředí ............................................................................................3
2. Program péče o krajinu ....................................................................... ...................................................3
3. Program revitalizace říčních systémů .................................................. ................................................4
4. Operační program Infrastruktura ............................................................... ..........................................4
5. Správa nezcizitelného státního majetku v zvláště chráněných územích .....................................5
6. Program LIFE - NATURE ...........................................................................................................................5
B. Programy v gesci Ministerstva zemědělství .......................................................................................6
1. Horizontální plán rozvoje venkova .........................................................................................................6
2. Operační program Zemědělství ........................................................................... ..................................6
K podporovaným opatřením v rámci jednotlivých typů hospodářské krajiny .............................7
Louky ...................................................................................................................................... .......................7
Pastviny ....................................................................................................................................... .................9
Polní kultury ...................................................................................................................................... .........11
Mokřady a vodní plochy .................................................................................................................... ........12
Trvalá krajinná zeleň ........................................................................................................................... ......16
Trvalé kultury ............................................................................................................................................ .18
Lesy ............................................................................................................................... ..............................19
Osvěta a studie .............................................................................................................................................21
Příprava plánů ..............................................................................................................................................22
Seznam použitých zkratek ........................................................................................................................23
Kontakty ..........................................................................................................................................................24
Soubory ke staženíOEKL-bro%C5%BEurkaNGO-20040707.pdf (1,144 kBytes)