Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Přímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině pro orgány ochrany přírody

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Přímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině pro orgány ochrany přírody


Název publikacePřímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině pro orgány ochrany přírody
Rok vydání2004
KategorieDALŠÍ
TémaEkonomika
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2005 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahObsah
Úvod ................................................................................................................................................................1
Základní hlediska pro umístění opatření .............................................................................................1
Přehled programů využitelných na ochranu přírody a krajiny ......................................................2
A. Programy v gesci Ministerstva životního prostředí .....................................................................3
1. SFŽP - Program péče o přírodní prostředí .....................................................................................3
2. Program péče o krajinu ........................................................................................................................3
3. Program revitalizace říčních systémů ..............................................................................................4
4. Operační program Infrastruktura ........................................................................................................4
5. Správa nezcizitelného státního majetku v zvláště chráněných územích ..............................5
6. Program LIFE - NATURE .....................................................................................................................5
B. Programy v gesci Ministerstva zemědělství .................................................................................6
1. Horizontální plán rozvoje venkova ...................................................................................................6
2. Operační program Zemědělství ........................................................................................................6
K podporovaným opatřením v rámci jednotlivých typů hospodářské krajiny ........................7
Louky ..............................................................................................................................................................7
Pastviny .........................................................................................................................................................9
Polní kultury ................................................................................................................................................11
Mokřady a vodní plochy .......................................................................................................................12
Trvalá krajinná zeleň .............................................................................................................................16
Trvalé kultury ............................................................................................................................................18
Lesy .............................................................................................................................................................19
Infrastruktura ..............................................................................................................................................21
Technická a jiná opatření .....................................................................................................................22
Osvěta a studie ........................................................................................................................................23
Příprava plánů ..........................................................................................................................................24
Seznam zkratek, kontakty
Soubory ke staženíOEKL-OOP-20040707.pdf (1,258 kBytes)