Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/06)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo06
KategorieČasopisy
ŽP A TECHNICKÉ HLEDISKO
TémaPlaneta
odpady
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke stažení0406.jpg (142 kBytes); metodika_posuzovani_2kor.pdf (1,204 kBytes)
ObsahOBSAH

Účel a cíle metodiky ................................................................................................................................... 4
Právní prostředí ............................................................................................................................................ 4
Postup posuzování ...................................................................................................................................... 6
PŘÍLOHY
Příloha A Realizační programy ............................................................................................................. 11
Příloha B Rámcová osnova SEA KPOH ........................................................................................... 12
Příloha C Cíle závazné části POH ČR................................................................................................. 13
Příloha D Cíle OECD a EU ..................................................................................................................... 20
Příloha E Cíle politik životního prostředí a zdraví v ČR ................................................................. 21
Příloha F Cíle vybraných odvětvových politik ČR .......................................................................... 26
Příloha G Cíle vybraných průřezových politik ČR............................................................................ 27
Příloha H Klíčové vlivy způsobů nakládání s odpady na vybrané složky životního prostředí ........... 28
Příloha I Posuzované technologické programy nakládání s odpady ........................................................ 31
Příloha J Hlediska použitá pro hodnocení jednotlivých programů nakládání s odpady...................... 32
Příloha K Referenční pěti-stupňová verbálně numerická stupnice............................................................... 35
Příloha L Hodnocení vlivu KPOH na zdraví a identifikace potencionálního vlivu na zdraví v závislosti na způsobu nakládání s odpady ...............................................................................................................................................................................................37
Příloha M Metodika posuzování krajských plánů odpadového hospodářství (SEA KPOH) .............. 38
Příloha N Principy metody klasifikace zranitelnosti krajiny ............................................................................ 40
Příloha O Cíle vybraných regionálních koncepcí (příklady) ........................................................................... 44
Příloha P Matice vyhodnocení cílů závazné části KPOH, příp. opatření směrné části a části managementu s využitím ekologických, sociálních a kulturních, technických a ekonomických hledisek ............................................................................................. 45
Příloha R Kritéria pro výběr projektů ve sféře odpadového hospodářství navazujících na KPOH z hlediska vlivu těchto projektů (EIA) na životní prostředí ............................................................................................................................................................................................. 47