Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Program "Zelená úsporám" - příručka pro žadatele o podporu

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Program "Zelená úsporám" - příručka pro žadatele o podporu


Název publikaceProgram "Zelená úsporám" - příručka pro žadatele o podporu
AutorTETIVA, Tomas
Rok vydání2009
KategorieDALŠÍ
DEUTSCH
ENGLISH
Témaklima
různé
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2009 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Obsah
ÚVODNÍ SLOVO......................................................................................................................... 3
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU.................................................................... 4
2. OBLASTI A PODOBLASTI PODPORY PROGRAMU..................................................6
2.1. FORMA A PODMÍNKY PODPORY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH A PODOBLASTECH PODPORY
PROGRAMU................................................................................................................................. 7
2.2. NASTAVENÍ VÝŠE PODPORY............................................................................................ 15
3. SEZNAM ODBORNÝCH DODAVATELŮ A SEZNAM VÝROBKŮ A
TECHNOLOGIÍ........................................................................................................................ 18
4. PROCES PODÁNÍ A ADMINISTRACE ŽÁDOSTI...................................................... 20
4.1 PROCES ŽÁDOSTI PODÁVANÉ PŘED REALIZACÍ INVESTIČNÍ AKCE ......................................... 22
4.2 PROCES ŽÁDOSTI PODÁVANÉ PO UKONČENÍ REALIZACE INVESTIČNÍ AKCE........................... 25
4.3 ZMĚNA PŘÍJEMCE PODPORY ................................................................................................. 27
5. PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI.....................................................................................................28
5.1 PŘÍLOHY K ŽÁDOSTEM PODÁVANÉ PŘED REALIZACÍ AKCE................................................... 28
5.2 PŘÍLOHY K ŽÁDOSTEM PODÁVANÉ PO REALIZACI AKCE....................................................... 29
6. KONTROLY.......................................................................................................................30
7. KONTAKTY.......................................................................................................................31
8. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY................................................................................... 32
9. PŘÍLOHY........................................................................................................................... 35
Soubory ke staženíOVV-Prirucka_pro_zadatele_ver1.2_GIS_final-20090408.pdf (534 kBytes)