poř. č.

varianty financování

mil. Kč

Cena služby v období splácení úvěru a náběhu užívání kapacity

Přebytek – nedostatek vl. zdrojů na dluhovou službu

Poznámka

 

Dotace

%

Návratná výpomoc

%

SR celk.

Vl. zdroje

%

Úvěr

%

dotace

návratná výpomoc

1. rok

Střední rok

(5. rok)

poslední rok

(10. rok)

1. rok po splacení úvěru

   

1

                       

Varianta bez použití úvěru 1)

2

                       

Úvěrová varianta bez státní podpory 1)

3

                       

Optimální varianta dle investora 1)

4

                       

Výsledná varianta dle MF

5