Věstník MŽP 04/00


REZORTNÍ PŘEDPISY

5.Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2000

6.Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000

7.Příloha č. 4 k č.j. M/200062/00 Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000

SDĚLENÍ

8.Sdělení odboru strategií o uveřejnění textu Aarhuské úmluvy a integrovaného registru znečištění PRTR