Zpravodaj MŽP 12/99


Komentáře, na aktuální téma


Výzva k obnovení Platformy pro trvale udržitelný rozvoj

Žofínské úvahy na konci tisíciletí

Hlasy proti novelizaci zákona č. 114/1992 Sb.

Ministr Kužvart odmítá nařčení z podjatosti

Priority ochrany životního prostředí v místních rozpočtech

Dohoda o spolupráci

TVX Bohemia důlní a.s. dluží již šest let České republice 55 mil. Kč

Rozpad systému výkupu lahví - příčiny a řešení

Konec dioxinů v České republice?

Den bez aut


Ekologie mezinárodně
Pravidelná zpráva Evropské komise o pokroku v přípravách ČR na přijetí do EU

Perspektivy Sofijské iniciativy v oblasti ekonomických nástrojů

O lesích národních parků střední Evropy se jednalo na mezinárodním fóru

Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

Německá spolková nadace životního prostředí udělovala ceny


Dokumenty
Výroční zpráva o plnění Úmluvy CITES v České republice v roce 1998
Výzva
Business leaders forum

Přání a poděkování