Zpravodaj MŽP - 1999 Ročník IX


Konec roku již tradičně patří udělování Cen ministra životního prostředí a předávání certifikátu “Ekologicky šetrný výrobek.” V Břevnovském klášteře převzali 18. listopadu 1999 cenu z rukou ministra Miloše Kužvarta prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., Tomáš Škrdlant, Ing. František Urban, Český geologický ústav, Hnutí brontosaurus a Asociace brontosaura. “Dvojí brontosauři” zřejmě inspirovali prof. Kellera (viz foto), který k poděkování za cenu připojil i přání, aby se ekologické organizace působící v naší republice “konečně domluvily”.

Foto: archiv MŽP