Přání a poděkování všem...

Přeji všem čtenářům Zpravodaje bílé a klidné Vánoce i příjemný vstup do skutečně posledního roku tohoto tisíciletí. V Novém roce vám přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů. Děkuji každému, kdo v tomto roce přispěl ke zlepšení životního prostředí v naší zemi. Je to jen na nás.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR

Foto: Petr Škvrně

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon (02) 6712 1111 đl Odpovědná redaktorka: Ing. Jarmila Jelínková tel.: 0603/842 733 đl Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747, Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel. 02/33 37 47 80, fax 809 835 đl Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350 Kč đl Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost đl Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram đl Vychází 12 x ročně đl Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpným závodem střední Čechy v Praze č.j. 200/98 - P ze dne 13. 1. 1998 đl Číslo 8/1999 Zpravodaje MŽP předáno do tisku 10. listopadu 1999 đl Hlavní distributor: ALQ plus, s.r.o. ISSN 0852-9005