BUSINESS LEADERS FORUM

ve spolupráci The Prince of Wales Business Leaders Forum

Business Leaders Forum vyhlašuje 9. ročník soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 1999

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí je příležitost pro kteroukoli organizaci, která kladně ovlivňuje životní prostředí ve svém okolí. Cenu obdrží společnost, jejíž činnost vedla k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců či obyvatel v jejím okolí.

Svůj přínos pro zdraví a životní prostředí, jednu konkrétní akci, investici či jiné zlepšení ukončené v roce 1999, popište na 1-2 stranách textu. Konkrétně uveďte měřitelné přínosy a finanční náklady. Své příspěvky do soutěže zasílejte nejpozději do 31. 1. 2000 na adresu Business Leaders Fora, která je uvedena níže. Přihlášené projekty budou posouzeny komisí složenou z významných odborníků v oblasti životního prostředí. Slavnostní předání ceny bude na jaře roku 2000 za účasti předních představitelů průmyslu a vlády.

Cenu za rok 1998 předal velvyslanec Velké Británie pan David Broucher. Záštitu nad letošním ročníkem opět převzal ministr životního prostředí ČR pan Miloš Kužvart.

Mezi firmy, které doposud získaly ocenění, patří Komtesa Kutná Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental Otrokovice či Kovohutě Příbram. Zvláštní ocenění obdržela např. ZŠ Molákova či Škola Mesit.

 

Kontaktní adresa:

Business Leaders Forum, Ing. Tomáš Nejedlo, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1,
tel.: 24 21 62 75, fax: 24 21 39 57, e-mal:blf@blf.cz