Perspektivy Sofijské iniciativy v oblasti ekonomických nástrojů

Na konferenci ministrů životního prostředí v Sofii v roce 1995 byla založena “Sofijská iniciativa”, která zahrnovala mezi čtyřmi oblastmi i ekonomické nástroje (dále SIEI). Česká republika prostřednictvím ministerstva životního prostředí zastává funkci předsedající země a veškerou administrativní činnost zajišťuje Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu v Szentendre (REC). Na ministerské konferenci v Aarhusu byla SIEI kladně hodnocena a zároveň byl prodloužen její mandát pro další období. Byla zároveň zdůrazněna návaznost této iniciativy na Ekologický akční program pro střední a východní Evropu, který byl přijat na konferenci ministrů životního prostředí v Lucernu.

Další období působnosti SIEI se přepokládá v letech 1999 až 2001. Předběžný program pro toto nadcházející období byl navržen ze strany REC, poradním sborem pro SIEI, Dánskou agenturou pro životní prostředí a Českou republikou. Ve dnech 5. a 6. října 1999 se konala v Szentendre schůzka poradního sboru pro SIEI, kde byl upřesněn program na nadcházející tři roky:

Ze strany jednotlivých států střední a východní Evropy je SIEI hodnocena velmi kladně a předpokládá se, že další období, kdy se činnost zaměří na užití konkrétních ekonomických nástrojů, napomůže k prohloubení efektivnosti stávajících a zavádění nových ekonomických nástrojů, čemuž napomůže jak výměna zkušeností mezi jednotlivými státy, tak i účast expertů ze států Evropské unie a zástupců OECD.

Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
ředitel odboru ekonomiky životního prostředí MŽP