TVX Bohemia důlní a.s. dluží již šest let České republice 55 mil. Kč

Společnost Bohemia důlní a.s. obdržela povolení k provádění geologických prací v lokalitě Kašperské Hory 16. března 1993 s platností na jeden rok. V roce 1994 bylo toto povolení prodlouženo do 31. 3. 1999.

Bohemia důlní a.s. přebrala veškeré výsledky a dokumentaci geologického průzkumu, dosud provedeného na této lokalitě. O tom nejprve uzavřela dohodu s Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj (MHPR), na jejímž základě byla dne 25.5.1992 uzavřena smlouva mezi MHPR a Bohemia důlní a.s. Za poskytnuté výsledky se společnost zavázala zaplatit 66 mil. Kč na účet MHPR ve třech splátkách do 31.12.1993. Z této částky však bylo doposud uhrazeno pouze 11 mil. Kč. Proto odbor geologie MŽP vyzval TVX Bohemia důlní a.s., která vznikla přejmenováním Bohemia důlní a.s., k doplacení zbývající částky.

Dne 8. 12. 1998 rozhodl Územní odbor MŽP pro plzeňskou oblast, aby bylo organizaci TVX Bohemia důlní a.s. odejmuto povolení ke geologickému průzkumu v průzkumném území Kašperské Hory město, neboť společnost dlouhodobě a opakovaně porušovala v letech 1994 a 1995 zákon č. 62/1998 Sb., o geologických pracích. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost rozklad ministru životního prostředí. Dne 10.3.1999 byl podaný rozklad zamítnut.

Z tiskové zprávy MŽP


“Aby mi ty flašky vzala, tak je musím vracet plný”!

Radek Machata